Pilotprosjekt skal gi gevinster for miljø og lærlinger

Av: Sigmund Bolme / Publisert: 24.03.2017 / Oppdatert: 27.03.2017
Det vil bli stilt større krav til bruk av lærlinger for entreprenørene som skal vedlikeholde fylkets veier
Åpne

Pilotprosjektet vil innebære at kontrakter for veivedlikehold for Telemark fylkeskommune skal deles ut for åtte år om gangen. Det vil gi entreprenører som vinner kontraktene større muligheter til å tenke langsiktig og investere mer i utstyr og ansatte.

På grunn av mulighetene som lengre kontrakter gir har Hovedutvalg for samferdsel i Telemark fylkeskommune også økt kravene til bruk av lærlinger, og miljø– og utslippskravene.

Fire prosent av timeverket

Alle hovedentreprenører som får vedlikeholdskontrakt med fylkeskommunen må nå sørge for at fire prosent av timeverket blir utført av lærlinger, underentreprenører får et krav om 1 prosent.

Leder for hovedutvalg for samferdsel, Knut Duesund, er opptatt av at fylkeskommunen skal bruke sin posisjon til å sørge for gode miljøstandarder og flere lærlingeplasser.

- Vi har en mulighet til å stille gode krav som en del av kontrakten, og den muligheten er det viktig at vi benytter oss av, sier Duesund.

Skal sikre fremtidig kompetanse

Pilotprosjektet er også en mulighet for å bygge mer kompetanse i fylket på drift- og vedlikehold. Å kreve bruk av lærlinger er en god måte å gjøre dette på, mener hovedutvalget.

Når kravet er at lærlinger skal gjennomføre 4 prosent av timeverket, vil cirka 10 lærlinger få gjennomført utdannelsen gjennom en kontraktsperiode på åtte år.

Som en del av utviklingsprosjektet er det også sendt søknad til Utdanningsdirektoratet for å få opprettet drift/vedlikehold som et eget fagområde i videregående opplæring. Her har Statens vegvesen samarbeidet med bransjen ved Maskinførernes forbund (MEF), Entreprenørforeningen (EBA), og Fellesforbundet.

Miljøtiltak

Vedlikeholdsarbeid på fylkesvegene medfører stor aktivitet og derfor vil de nye utslippskravene også kunne føre til store miljøgevinster. At kontraktene nå deles ut for åtte år om gangen vil gi entreprenørene større forutsigbarhet og mulighet til å investerer i nytt miljøvennlig utstyr.

- Med disse kravene får vi flere lærlingeplasser og store miljøgevinster. Begge er faktorer som vil være viktige for fremtiden. Flere lærlinger sørger for at vi opprettholder kompetanse i eget fylke, og utslippsreduksjon bidrar til å bevare et godt klima, sier Knut Duesund.