Over 29 millioner til verdensarv i Telemark

Av: Sigmund Bolme / Publisert: 08.05.2017 / Oppdatert: 08.05.2017
Mannheimen får nå 1 millioner fra Riksantikvaren til restaurering
Åpne

Med en samlet søknadssum på 49 millioner kroner er dette en bra uttelling, ifølge verdensarvkoordinator i Telemark fylkeskommune, Alexander Ytteborg.

- Dette viser at det er høyt fokus og stor satsning på industriarven vår. Slike tildelinger bidrar til å løfte verdensarvområdet og Telemark, sier verdensarvkoordinatoren.

Han er fornøyd med årets tildelinger, som delvis ble utfordret av brannen på Mannheimen på Rjukan.

Årets tilskudd er knyttet til prosjektering og forberedelser til gjenoppbygging av dette viktige signalbygget på Rjukan, forteller Ytteborg, som er glad for at bygget reddes etter den dramatiske brannen nyttårshelgen 2016-17. 

- Det kunne gått så mye verre, vi var svært nære en ny «Lærdalsbrann» i omfang – dyktig brannledelse og fantastisk assistanse fra nabokommunene gjorde at vi ikke mistet mange og verneverdige trehus på Rjukan den natten, sier han. 

Ellers er Ytteborg svært glade for at undervisningsprosjektet i verdensarven nå er fullfinansiert, og at arbeidet med tømmerrenna skrider frem. 

- Vi har også fått full uttelling på istandsetting av Lienfoss bro i Notodden, så her vil kommunen gjennomføre arbeidene i sommer. I tillegg er det kjempepositivt at istandsettingstiltakene på jernbanefergene «Ammonia» og «Storegut», samt slippen på Tinnoset er tilgodesett med så mye penger, sier Alexander Ytteborg.

Årets tildelinger fordeler seg slik: 

• Telemark fylkeskommune: Verdensarvkoordinator – sekretariat verdensarvråd: Kr. 1 250 000,-
• Telemark fylkeskommune: Company towns: Kr. 1 000 000,-
• Notodden kommune: Lienfoss bro kr. 4 000 000,-
• ØTB/Hydro: Istandsetting av tømmerrenna, Notodden: kr. 893 000 i 2017, kr. 1 000 000,- i 2018
• Tinn kommune: Mannheimen: kr 1 000 000,-
o Istandsetting/restaurering
• Norsk Industriarbeidermuseum: Skiltplan fase 3, kr. 200 000
• Vinje kommune: Skiltplan fase 3 kr. 75 000,-
• Fredet bygg og anlegg i privat eie, flere bygninger: kr. 4 800 000,-
• Norsk Industriarbeidermuseum - Rjukanbanen
o Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) land, kr. 3 109 448,-
o Prosjekter på land, kr. 6 097 072,-
• Norsk Industriarbeidermuseum - fartøyvern
o FDV vann, kr. 2 477 000,-
o Storegut, kr. 3 241 875,-
o Ammonia, kr. 2 153 000,-
• Telemark fylkeskommune: Prosjekt undervisningsverktøy, kr. 400 000,-
• Samlet sum tiltak i verdensarven, 29 711 895,-

Kontakt: Alexander Ytteborg, verdensarvkoordinator, tlf.: 409 12 320, e-post: alexander.ytteborg@t-fk.no

Mer om noen av prosjektene:

Mannheimen - største prosjektet
Det største prosjektet i Tinn er istandsettelse av Mannheimen med tilbakeføring av fasadene så nært opp til opprinnelig uttrykk som mulig. Prosjektet vil omfatte hele bygningen fra tak til drenering.
Mannheimen er i under utredning vedr. skadeomfang og forsikringsdekning etter brannen i 2016. Istandsetting vil skyte fart i 2018. Bygget ble bygd i 1916 av Hydro for å huse enslige menn som kom til Rjukan. Bygget er et av de signifikante objektene i verdensarven.

Lienfoss med tømmerrenna
Det største prosjektet i Notodden er Lienfoss kulturmiljø som er definert som en viktig oppsluttende verdi til verdensarven. Prosjektet omfatter istandsettelse av tømmerrenna i strekningen fra Lienfoss til Kanalbyen, istandsettelse av Lienfoss bru som var inngangspartiet til Lienfoss kraftstasjon, opprustning av gangveien, og arkeologisk utgraving og formidling av kraftstasjonsruinen.
Dette prosjektet er beregnet å koste noe over 16 millioner kroner, og vil gå over to år. Det blir gjort i nært samarbeid med Hydro Energi og Øst-Telemarkens Brukseierforening.

Company Towns
Verdensarvrådet håper å få etablert en støtteordning for de som eier verdensarvbygg i byområdene på Notodden og Rjukan. Målet er at innbyggerne i byene skal få direkte nytte av verdensarvstatusen. Riksantikvaren har bevilget 1 million kroner i 2017.
Prosjekt «Company Towns» har som mål at byområdene på Notodden og Rjukan som omfattes av verdensarven over tid blir satt i stand eller tilbakeført, og at innbyggerne skal få veiledningsmateriell og økonomisk støtte for antikvarisk istandsetting og tilbakeføring. Prosjektet skal bidra til god forankring omkring verdensarvverdiene blant innbyggerne.