Mulighetenes år for Telemark

Av: Sven Tore Løkslid, fylkesordfører / Publisert: 18.01.2017 / Oppdatert: 18.01.2017
Fylkesordfører Sven Tore Løkslid
- La oss sammen sørge for at 2017 blir et innholdsrikt og fremgangsrikt år for Telemark. Mulighetenes år for Telemark.
Foto: Tom Riis
Åpne

Flere folk og flere arbeidsplasser til Telemark. Det er fylkestingets overordna mål på vegne av fylket vårt. Et mål det er tverrpolitisk enighet om. På mange områder har fylkeskommunen kapteinsrollen i Telemark. Gjennom aktiv næringspolitisk og distriktspolitisk arbeid. Gjennom støtte til nyskapings- og forskningsprosjekt.

Gjennom utbygging av infrastruktur, utdanning og støtte til kultur, idrett, frivillighet og folkehelse. Målet for kapteinen er å bidra til at laget vinner. På samme måte er ofte hele formålet med fylkeskommunens bidrag å gjøre andre aktører i fylket enda bedre til det de skal drive med. Enten det er snakk om enkeltbedrifter, klynger og nettverk, organisasjoner, forskningsmiljøer eller våre 18 kommuner. Lykkes disse, lykkes fylkeskommunen.

Dette er vår samfunnsutviklerrolle, i bred forstand. Som alle andre kan vi av og til snuble. Men vi må aldri slutte å prøve. Aldri slutte å foreslå nye tiltak og idéer vi mener er til Telemark og telemarkingens beste. Så skal vi løfte opp, vise frem og bli enda flinkere til å feire alle seierne vi drar i land.

Den kanskje aller største seieren i 2016 feiret vi da et nytt såkornfond endelig så dagens lys i vår region. Et såkornfond er et kapitalfond som går inn med risikovillig kapital i svært tidlige faser i småbedrifters «liv». Gjerne allerede før de har omsetning eller man vet helt sikkert om idéen vil fungere. Hele målet er å skape kompetansebaserte arbeidsplasser, gjennom å støtte etablering av innovative, konkurransedyktige vekstbedrifter. Med 300 millioner kroner på plass, er fondet i gang med å se på aktuelle bedrifter å investere i. Vi skal i gang med å høste det vi har sådd. Her er det virkelig store muligheter for Telemark!

Uka før jul var det flere gode grunner til å feire. MSG Production kunngjorde at de får 2,5 millioner euro i forskningsmidler til å utvikle en vaske- og avisingsmasking for fly på Geiteryggen i Skien. Samtidig, i Flatdal kunne Mogens Iversen i tradisjonsbæreren Aasmundsen Bakeri fortelle om planer for både flere nye utsalg, lærlinger og full modernisering for å sikre en enda mer konkurransedyktig drift og lokale arbeidsplasser.

Redaktør i Varden, Tom Erik Thorsen skrev treffende på lederplass: Ikke noe hadde vært
bedre om deigen fortsetter å vokse i Flatdal og det tar av – på nytt – på
Geiteryggen. To helt ulike bedrifter i helt ulike bransjer, men med en ting til felles: De har lagt ned en imponerende jobb som inspirerer oss alle i det nye året!

Det er gledelig å se offensive bedriftsledere i Telemark som ser positivt på tida som kommer.
Det er gledelig å se at folk får jobb – og kan bruke sine ferdigheter. Ledigheten i Telemark gikk i riktig retning i hele fjor, nedover. Vi har hatt landets største nedgang i ledighet – fire måneder på rad!

Målet om enda flere folk og flere arbeidsplasser til Telemark er tydelig – og ligger fast. Samtidig skal vi ta klimaansvaret på alvor. Telemark fylkeskommune har i år vedtatt tidenes klimabudsjett, med over 70 millioner kroner til små og store tiltak de neste årene. Biogassbusser, el-ferger, energisparing, ombruk og mye mer, i tillegg til 10 millioner kroner til et grønt klimafond. Med det gjør vi Telemark grønnere – og sterkere. Det gjør meg stolt.

Gode telemarking, samarbeidspartnere innad og utafor fylkets grenser. La oss sammen sørge for at 2017 blir et innholdsrikt og fremgangsrikt år for Telemark. Mulighetenes år for Telemark.

Sven Tore Løkslid, fylkesordfører