Millioner til forskningssamarbeid

Av: Sigmund Bolme / Publisert: 15.03.2017 / Oppdatert: 15.03.2017
Næringslivet i Telemark skal fortsatt nyte godt av forskningssamarbeid. FOTO: Åsmund Tynning.
Åpne

Siden 2007 har VRI-prosjektet i Telemark samlet næringsliv, kunnskapssektoren, og det offentlige til felles innsats for forskning og utvikling i fylket. Resultatet er forskningsrelatert aktivitet for over 390 millioner kroner fra ulike støtteordninger til forskningsprosjekter og egeninnsats.

I tillegg til de direkte forskningsprosjektene og bistanden til næringsutvikling som VRI har ført til, har prosjektet bidratt til at aktører innenfor næringsliv, forskning og det offentlig har kommet nærmere hverandre. Dette vil gjøre det enklere for aktørene å ta kontakt og initiativ til mer samarbeid i fremtiden.

- Viktig og riktig å støtte

Leder for hovedutvalg for Næring, Jørund Ruud, mener at det er viktig og riktig å støtte opp om forskningssamarbeid.

- Det var naturlig for hovedutvalget å gå inn for å bruke penger på dette da vi vet at VRI har hatt gode resultater i de ti årene prosjektet har gått. Hvis Telemark skal forbli konkurransedyktig er det avgjørende at næringsliv, forskning og det offentlige samarbeider. Et slikt samarbeid har vi bygd opp gjennom flere år, og det er viktig å opprettholde kompetansen og samarbeidskulturen som VRI har skapt, sier Ruud.

Bedriftsutvikling

I de ti årene med VRI har mange telemarksbedrifter fått hjelp og støtte fra VRIs kompetansemeglere og prosjektpartnere. Blant høydepunktene for Telemark finner man mange suksesshistorier.

  • EU-støtte på 24 millioner til avisingsløsningen for fly som MSG Deice har utviklet på Geiteryggen.
  • Inflow Control som gjennom bistand fra VRI fikk over 20 millioner i støtte fra EU og Forskningsrådet.
  • Lindheim Ølkompani som fikk hjelp til å utvikle forskningsprosjekt på ølproduksjon finansiert av Oslofjordfondet.
  • Telespinn startet opp med en enkelt arbeidsplass, men fikk forskningshjelp for å utvikle produksjon av mohairgarn og sysselsetter nå 9 personer i Svartdal.

Alle disse prosjektene viser hva man kan få til hvis flinke og kreative Telemarkinger får støtte og råd til å komme videre med idéen sin.

Fylkeskommunen ledet arbeidet

Telemark fylkeskommune tok fra starten et klart eierskap til satsingen, og har hatt ansvar for prosjektledelse og oppfølging.
Oppstarten av prosjektet var likevel krevende med mange aktører som ikke hadde samarbeidet tidligere. Fylkeskommunen hadde heller ikke tidligere ledet et slikt prosjekt, og flere var usikre på om dette var en oppgave som fylkeskommunen ville klare.

- Læringskurven har vært bratt, men desto mer givende, mener prosjektleder Otto Christian Dahl.
Sluttrapporten for VRI slår fast at sett fra fylkeskommunenes side har VRI-prosjektet bidratt til å sette forskningsdrevet innovasjon på dagsorden politisk og administrativt.

- Å ha ansvar for og å lede et slikt prosjekt har også gitt fylkeskommunen bedre kompetanse på området, og har ført til at det har blitt utviklet en kultur for samarbeid med partnere utenfor fylkeskommunen, sier Dahl.

Gir bedre samarbeid i fylket

Regiondirektør i NHO, Nikolai Boye, er svært fornøyd med resultatene av samarbeidet, og mener at VRI har bidratt til å styrke forståelsen for at innovasjon og utvikling er viktig i bedriftene i Telemark.

- Programmet har vært en god pådriver for å utvikle næringslivet i Telemark. I tillegg har det både økt betydningen av og forståelsen for at forskningsdrevet innovasjon i bedriftene er viktig for næringslivet i fylket. Med godt samarbeid mellom offentlig sektor, forskning, og næringsliv står vi mye sterkere enn vi hadde gjort alene, sier han.

Pål Augestad, Viserektor for forskning og internasjonalisering ved Høgskolen i Sørøst-Norge, mener som Boye at VRI har økt mulighetene for samarbeid mellom kunnskapssektoren, næringsliv og det offentlige.

- VRI- prosjektet har bidratt til å styrke relasjonene til og samarbeidet med fylkeskommunen, andre forskningsmiljøer og næringsselskapene. I sum burde dette gir gode muligheter fremover for økt innovasjonskraft og verdiskaping i fylket

- Gjennom VRI-samarbeidet har høgskolen også økt sin kunnskap om næringslivets behov. Vi har styrket samhandlingen rundt studentprosjekter og praksisplasser, utvikling av utdanningstilbud og bruk av gjesteforelesere fra næringslivet, forteller han.

Om VRI:

VRI er en forkortelse for «Virkemidler for regional FoU og innovasjon» og er forskningsrådets satsing på innovasjon gjennom samhandling. VRI skal utvikle kunnskap om og evne til samhandlings- og innovasjonsprosesser i regionene og fremme forskningsbasert innovasjon i norsk nærings- og arbeidsliv. 

Dette gjøres ved:

•    Å styrke samhandling for kunnskapsflyt mellom bedrifter, forskningsmiljøer og offentlige aktører

•    Å mobilisere til og øke kvaliteten på forskningsbaserte utviklingsprosesser i
bedrifter, offentlige virksomheter, nettverk og regioner

•    Å gjennomføre innovasjonsfaglig forskning med regional betydning
Arbeidet videreføres nå gjennom «Innovasjonsregion Telemark»