– Lite positivt for Telemark i statsbudsjettet

Av: Eva Susanne Drugg, Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 12.10.2017 / Oppdatert: 12.10.2017
Fylkesordfører Sven Tore Løkslid
Fylkesordfører i Telemark Sven Tore Løkslid.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Ingen penger til museumsbygg, usikkert når det blir elektrifisering av Bratsbergbanen, kun 2 millioner kroner til arbeidet med tunnelsikring, reduksjon i midler til opprustning og fornying av fylkesveier– men penger til allerede vedtatte veiprosjekter.

Fylkesordføreren er ikke fornøyd med regjeringens forslag til statsbudsjett.

– Dette er det ingenting å rope hurra for.

Mener Telemark straffes

Telemark fylkeskommune får den lavest inntektsveksten av alle landets fylkeskommuner. – I Telemark har veksten gått opp, og arbeidsledigheten ned det siste året, likevel blir vi straffet av regjeringen. Jeg sliter med å se logikken i dette, sier fylkesordfører Sven Tore Løkslid.

Telemark får en nominell vekst på 0,4 prosent. Det betyr at Telemark får en realnedgang i inntektene på 2,2 prosent i 2018. Til sammenligning får Oslo en vekst på 6 prosent

– Det er for tidlig å si hvilke konsekvenser dette vil få for Telemark sier fylkesordfører Sven Tore Løkslid. Fylkestinget har vedtatt satsing på fylkesveger, men det kan bli vanskelig å få til nå.

Telemark får 2 millioner kroner til arbeidet med tunnellsikring.

- Det er alt for lite, sier Løkslid. I Telemark har vi et totaltbehov på 167 millioner kroner. Da kommer vi ikke langt med bevilgningen fra regjeringen.

Ingen penger til museum

Han finner ingenting om støtte til bygg til Telemark museum, Vinjesenteret og Tungtvannskjelleren i budsjettforslaget.

– Det er også trist at Teater Ibsen ikke får økt sitt driftstilskudd. De har gjort en utbygging på egen regning, og søkt om å få økt driftstilskudd. Dette kommer til gå utover driften av teateret.

Skuffet over tilskudd til Telemarkskanalen
Regjeringen foreslår å bevilge 4 millioner kroner til Telemarkskanalen.

– Staten burde tatt et større ansvar for kanalen som har et vedlikeholdsbehov på over 60 millioner kroner. 4 millioner er er alt for lite, mener Løkslid.

Kutter i regionale utviklingsmidler

Fylkeskommunen forvalter de regionale utviklingsmidlene, og fordeler disse til gode tiltak og prosjekter som skal skape vekst og utvikling i områder med distriktsutfordringer. Blant andre gode tiltak brukes midlene for eksempel til kommunale næringsfond, næringshager, gründerstøtte og tiltak for økt entreprenørskapskultur blant elever og studenter.

For 2018 får Telemark 49 millioner kroner til regionale utviklingsmidler, det er en reduksjon på om lag 6 millioner kroner sammenlignet med 2017.

– Telemark er et distriktsfylke. Dette slår veldig negativt ut for oss, men heldigvis er det ikke et flertall for dette budsjettet, sier Løkslid.

Kan få byvekstavtale

En av få lyspunkt fylkesordføreren har funnet i regjeringens budsjettforslag er at det kan være aktuelt å starte forhandlinger om byvekstavtale med de fem mindre byområdene som er omfattet av ordningen i 2018. Byvekstavtalene skal bidra til å nå målet om null vekst i persontrafikken i byområdene.

– Vi er klare til å starte forhandlinger om en byvekstavtale med staten i 2018. Et forpliktende samarbeid om areal og transportutvikling i byområdet Grenland er viktig for å gjøre byområdet mer attraktivt. Vi forventer betydelig større tilskudd enn dagens belønningsmidler gjennom en ny avtale, avslutter Løkslid.