Jubel for verdensarvsenter!

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 07.06.2017 / Oppdatert: 07.06.2017
Snoren for verdensarvsenteret klippes. Fra v. Bjørn Sverre Birkeland, ordfører, Tinn kommune, Grete Ellingsen, statssekretær, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Runar Lia, direktør, Norsk Industriarbeidermuseum, Sven Tore Løkslid, fylkesordfører, Telemark fylkeskommune, Gry Bløchlinger, ordfører, Notodden kommune.
Foto: Eva Susanne Drugg/Telemark fylkeskommune
Åpne

- Dette er en jubeldag, sier en begeistret verdensarvkoordinator, Alexander Ytteborg.

- Verdensarvsenteret kommer til å bli en motor i formidlingen av verdensarven, sa fylkesordfører Sven Tore Løkslid da han klippet snoren på Vemork i dag til stor applaus.

- En milepæl

Statssekretær Grete Ellingsen overbrakte de gode nyhetene foran et samlet fylkesting og ordførere og rådmenn fra de tre verdensarvkommunene.

- Dette er en milepæl, og jeg vil på vegne av regjeringen gratulere med verdensarvsenteret. Denne etableringen vil forsterke verdensarvens omdømme, og ikke minst bidra til å ytterligere forvalte denne viktige nerven og helt sentrale delen av norgeshistorien.

Statssekretæren berømmet arbeidet som har blitt gjort lokalt for å sikre verdensarvsenteret:

- Jeg vet at det er gjort en imponerende jobb fra kommunene for å få dette til, og har lyst til å berømme innsatsen og det langsiktige arbeidet som er gjort lokalt.

Fem verdensarvsentre

Fra før har Norge tre autoriserte verdensarvsentre – Bergkunsten i Alta, Vestnorsk fjordlandskap ved Geirangerfjorden og Vegaøyan.

Nå følger Rjukan-Notodden industriarv. I dag ble det også klart at også Røros bergstad og Circumferensen får verdensarvsenter.

- Trønderne brukte 40 år, vi brukte to! sa en lykkelig Runar Lia, direktør på Norsk Industriarbeidermuseum på Vemork.

Skal styrke formidlingen av verdensarven

Det er Miljødirektoratet som i samarbeid med Riksantikvaren har autorisert de nye verdensarvsentrene. Formålet er å styrke kvaliteten på informasjonen og formidlingen, og bidra til at verdensarven får en viktig funksjon i lokalsamfunnet og støtte opp om forvaltningen av verdensarven.

Autorisasjon gjelder i fem år

Autorisasjonsordningen for verdensarvsentrene er en del av den felles ordningen som Klima- og miljødepartementet tidligere har etablert for tilsvarende besøkssentre innen naturområdet.

De autoriserte sentrene får støtte til den daglige driften og utstillings- og formidlingsvirksomhet. Autorisasjonen gjelder for fem år med mulighet for forlengelse dersom alle vilkårene er oppfylt.

I samarbeid med Klima- og miljødepartementet, Riksantikvaren og Miljødirektoratet, utarbeider Norges verdensarv en basisutstilling om verdensarven. Denne skal inngå som en viktig del ved alle verdensarvsentrene.