Freder Høgfoss kraftverk midlertidig

Av: Sigmund Bolme / Publisert: 13.03.2017 / Oppdatert: 13.03.2017
Høgfoss Kraftverk blir midlertidig fredet. FOTO: Wikimedia
Åpne

I forbindelse med søknad fra Agder Energi til Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) om konsesjon for økt slukeevne ved Høgefoss kraftverk Nissedal kommune, gjorde Telemark fylkeskommune en vurdering av anleggets kulturminneverdi, avga uttalelse til NVE og svarte lokale historieinteresserte i saken.

Viktig kulturminne

Vurderingen gjorde det klart at Telemark fylkeskommune mener at Høgefoss kraftverk i Nissedal har høy antikvarisk verdi både som teknisk-industrielt og arkitekturhistorisk kulturminne. Dette er et viktig kulturminne for Telemark og Agder.

I etterkant av denne vurderingen har fylkeskommunen mottatt flere bekreftede meldinger om at det var satt i gang rivning i maskinhallen.
Fylkeskommunen valgte derfor fredag å gjøre et hastevedtak om midlertidig fredning av kraftverket. Fylkeskommunen mener at dette vedtaket er nødvendig for å sikre muligheten til å vurdere om kulturminnet og eiendommen er så viktig at man bør starte en permanent fredningssak. Vedtaket ble også vurdert som nødvendig da kulturminnet og området stod i fare for å bli ødelagt eller skadet dersom de vanlige reglene for saksbehandling for permanent fredningssak hadde blitt fulgt.

Ønsker dialog

- Vi hadde helst ønsket å løse dette gjennom dialog slik vi vanligvis gjør, men nå var det rett og slett ikke tid, og vi risikerte å få store skader på et viktig kulturminne, sier rådgiver og antikvar i Telemark Fylkeskommune Eystein M. Andersen.

– Nå får vi tid til å innlede dialog med Agder Energi og gjøre de nødvendige vurderingene, sier Andersen.

Han understreker at slike hastevedtak er ytterst sjeldne.

- Det er over ti år siden vi sist måtte gjøre et slikt vedtak, så slike avgjørelser er av de sjeldne. Det beste hadde vært om vi kunne fulgt vanlige prosedyrer også i denne saken, sier han.

Om Kraftstasjonen

Kraftstasjonen fra 1919 tilhører den tidlige fasen med kraftutbygging i Norge. Den står sammen med Bøylefoss frem som den best bevarte og mest historiefortellende stasjonen fra den eldste fasen med kraftutbygging i Arendalsvassdraget. Stasjonen ble starten på Aust-Agder kraftverk (i dag Agder Energi) som bygde ut vassdraget.

Stasjonen er teknisk-industrielt godt bevart med sine tre bevarte aggregat fra 1919 fortsatt stående i maskinhallen. Høgefoss kraftstasjon er tegnet av den ledende industri- og kraftstasjonsarkitekten Thorvald Astrup og er arkitektonisk godt bevart. Kraftstasjonsbygningen er karakteristisk og representativ for periodens og Astrups arkitektur, og fremstår som et godt eksempel på den romantiske fasen i kraft-arkitekturen.