Flere nye linjer, pluss nye skolebygg i Porsgrunn og Bamble

Av: Eva Susanne Drugg, Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 07.12.2017 / Oppdatert: 07.12.2017
Dronefoto Bamble videregående skole
Fylkestinget har vedtatt at TIP-tilbudet skal samles i Bamble.
Foto: Dag Jenssen
Åpne

Under debatten om utbyggingen av de to Grenlandsskolene var det stor uenighet mellom posisjonen og opposisjonen.

Hovedutvalgsleder Maja Foss Five la fram forslag om å samlokalisere Bamble videregående skole på Grasmyr, og Porsgrunn videregående skole på avdeling Nord, slik det er skissert i alternativ 2 i fylkesrådmannens utredning. Studieprogram for teknikk og industriell produksjon ligger i dag ved Porsgrunn videregående skole.

– TIP er et dyrt utdanningsprogram, da er det klokt å ikke ha det på for mange skoler. Industrien er ikke redd for en samlokalisering, men at Bamble vil oppleves perifert i Grenland, sa Foss Five, som samtidig understreket at det allerede er et TIP-tilbud i Skien, på Skogmo videregående skole.

Bekymret for konsekvensene

– Konsekvensene av forslaget er mangelfullt belyst; når industribyen Porsgrunn bare skal sitte igjen med studiespesialiserende linjer er det merkverdig. Så er det selvfølgelig den økonomiske biten som er vår bekymring. Dette vil smerte. Smertegrensen er nådd, sa Gunn Marit Helgesen

– Dette kommer til å få ekstremt dramatiske konsekvenser for veier, for næring, for kultur, for tannhelse. Det er uansvarlig, sa Terje Riis-Johansen (Sp)

– Jeg synes jo isolert sett at dette er flotte forslag. Dette var også vurderinger vi gjorde da vi skulle bygge Skien videregående skole. Hvorfor gjorde vi ikke det da? Fordi vi ikke synes vi hadde råd til det. Det er slik en ekstrem endring i tenkningen rundt økonomi, sammenlignet med hva det var for en 4-5 år siden, sa Riis-Johansen.

Fylkesordfører: – Et bærekraftig forslag

Fylkesordfører Sven Tore Løkslid var ikke enig i dette bildet.

– Jeg vil avdramatisere, og ikke være med på denne tegninga som er foreslått, om at dette er et økonomisk rot. Dette er et bærekraftig forslag. Ja, det koster, men det er en satsing som holder seg over tid. Vi rigger oss for elevnedgang, sa fylkesordføreren. 

Posisjonens forslag ble vedtatt med 24 mot 16 stemmer

Les mer om saken om utbygging av Bamble og Porsgrunn videregående skoler 

Innovasjonslinjer og IT-linje til skolestart

Politikerne behandlet også skoletilbudet for skoleåret 2018/2019. De vedtok blant annet å opprette IT-linje på Skien videregående skole og innovasjonslinjer på Bø og Kragerø videregående skoler, som åpner til skolestart høsten 2018.

– Når samfunnet er i endring må vi ha tilbud tilpassa den nye hverdagen. Teknologiske endringer skjer og i et voldsomt tempo. Vi vil gi elevene våre et tilbud som er tilpasset morgendagens arbeidsliv, sa fylkesordføreren i sin årstale til fylkestinget.

Forsterker fagmiljø

I august neste år åpner nye Skien videregående skole på Klosterøya. Skolen har allerede hatt et tilbud om IT-fag i flere år. Nå forsterker skolen fagmiljøet, i tillegg til å rekruttere ny spisskompetanse mot IT og programmeringfag, i kombinasjon med andre realfag, med Høgskolen i Sørøst-Norge som en viktig samarbeidspartner.

Bø videregående skole ønsker med sin nye innovasjonslinje å bygge videre på erfaringene fra forskerlinjen, for eksempel at elever må bli kjent med både offentlige og private bedrifter, og ikke minst med utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljø.

Kragerø videregående skole ønsker å opprette en innovasjonslinje fordi entreprenørskap og innonvasjonskompetanse er spesielt viktig for omstilling og utvikling av nåværende næringer, i tillegg til nye næringer. Skolen har i mange år hatt et nært samarbeid med kommune og næringsliv

Les mer om skoletilbudet for skoleåret 2017/2018 

Det endelige skoletilbudet justeres til våren.