Felles fylkesting for første gang: en historisk dag

Av: Tom Marius Lorier Holen, Tania Ripoll / Publisert: 23.11.2017 / Oppdatert: 29.11.2017
Fylkesordførerne i Vestfold og Telemark
Foto: Birgitte Tørnby, Vestfold fylkeskommune
Åpne

- Det er en historisk dag, og jeg er veldig stolt av å få være med på denne dagen. Stortinget har gitt oss et oppdrag. De har bedt oss om å ta ansvar for samfunnsutviklingen i Vestfold og Telemark. Og jeg tenker, så spennende! dette er jeg klar for, sa Høyres gruppeleder Gunn Marit Helgesen.

Det budskapet ble gjentatt igjen og igjen, fra begge fylker og på tvers av partigrensene. Blikket var på den nye organisasjonen:

- Vi skal ha en offensiv organisasjon som aktivt skal legge til rette for nye arbeidsplasser. Vi skal få de to organisasjonene våre til å fungere sammen, ikke som to satellitter som skuler på hverandre, sa fylkesordfører Sven Tore Løkslid.

Det var Kommunal- og moderniseringsdepartementet som hadde innkalt til møtet, som ble åpnet av statssekretær Paul Chaffey.

- Den største jobben er foran dere når det gjelder å bygge det nye som skal skapes. Tiden er inne for å se hvordan det kan jobbes bedre og smartere til beste for innbyggerne, sa Chaffey.

Det er inndelingsloven som bestemmer hva som måtte drøftes på det felles fylkestingsmøtet.  Dette inkluderer:

  • navnet på den nye fylkeskommunen
  • antallet medlemmer i det nye fylkestinget
  • kriterier for sammensetning av og funksjoner til fellesnemnda etter § 26 i inndelingsloven
  • valg av revisor for fellesnemnda
  • opprettelse av eventuelt andre fellesorgan for å sikre gjennomføring av sammenslåing

Nær enighet

De fleste som holdt innlegg understreket at det er så lite som gjenstår før det blir enighet mellom de to fylkene, at dette må forhandlingsutvalgene bare få til.  

Selv om flere Vestfold-politikere fremhevet fra talerstolen at de hadde ønsket seg et nytt navn på den nye regionen ble det uttrykt forståelse at for Telemark var det viktig at Telemark var en del av navnet.

Fortsatt noe uenighet

Uenigheten står på hvor mange medlemmer som skal sitte i fellesnemda fra hvert fylke, og hva det innbærer at hovedsetet blir lagt til Skien.

Telemarkspolitikerne var opptatt av å forklare for politikerne fra Vestfold hvorfor det var viktig for dem å få definert fordelingen av arbeidsplasser:

- Skal vi få de nye regionen til å fungere må vi ha en regional arbeidsplassbalanse. Får vi landa arbeidsplassbalansen kommer tvangssammenslåingen bli smidig, sa fylkesordfører Løkslid.

Hva skjer nå?

Det felles fylkestingsmøtet danner nå grunnlag for vedtakene som vil bli gjort i fylkestingene til Vestfold og Telemark i desember. Vedtakene fra fylkestingene blir deretter sendt over til departementet. Dersom det er uenighet, kan departementet avgjøre saken. Dette var noe alle som holdt innlegg på det felles fylkestingsmøtet var klare på at måtte unngås.

Så snart det er gjort likelydende vedtak i fylkestingene så vil fellesnemda bli satt ned og den kan begynne med arbeidet sitt.

En gyllen mulighet

- Vi skal løfte frem en nyskaping, et nytt fylke, som trolig vil bestå i mange generasjoner. Dette er en gyllen mulighet, den skal vi foredle - det er vårt felles ansvar i den jobben som ligger foran oss, sa fylkesordføreren i Vestfold, Rune Hogsnes.

Se opptak av felles fylkesting