– En milliard til samferdsel

Av: Tom Marius Lorier Holen, Eva Susanne Drugg / Publisert: 06.12.2017 / Oppdatert: 07.12.2017
Fylkesordfører Sven Tore Løkslid på talerstolen
Fylkesordfører Sven Tore Løkslid.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

– Vi klinker nemlig til med 200 millioner kroner ekstra til fylkesveiene i Telemark over to år. Jeg kaller denne samferdselssaken for «vei i vellinga». Det betyr at vi til sammen bruker nesten 1 milliard kroner på fylkeskommunal samferdselspolitikk i 2018.

Etterlyste de statlige samferdselsprosjektene

Fylkesordføreren var likevel bekymret for at det kommer blir et opphold når store statlige samferdselsprosjekter som Eidangerparsellen og Århus-Gvammen er ferdig de neste årene.

– Når disse prosjektene er ferdig kommer det et vakuum. En periode hvor finansieringen av statlige prosjekter i Telemark stopper opp. Det er urovekkende, for antall gryteklare prosjekter i Telemark er mange, fortalte Løkslid.

– Regjeringen hindrer en offensiv næringspolitikk

I sin tale vektla Løkslid hvor viktig og unik rollen som regional utviklingsaktør er, men fortalte at han opplever fylkeskommunens rammevilkår for å drive offensiv lokal og regional utviklingspolitikk utfordres av den sittende regjeringen.

– Regionalt utviklingsarbeid krever nærhet, og samtidig overblikk, kort og greit krever det en politikk tilpasset det lokale terrenget. Jeg mener ingen andre har bedre forutsetninger for akkurat det enn vii fylkeskommunen, sa han,

Statsbudsjettet for neste år gir ikke drahjelpen som trengs, mener fylkesordføreren:

  • Ingen penger til nye museumsbygg
  • Kutt i statlig bevilgning til Telemarkskanalen
  • Usikkerhet om når det blir elektrifisering av Bratsbergbanen
  • Reduksjon i midler til opprustning og fornying av fylkesveier
  • Og i praksis en realnedgang i inntektene i 2018

Gjennomføring over landsgjennomsnittet

– Derfor tar vi i bruk det viktigste verktøyet vi har i verktøykassa, nemlig budsjettet, og bruker 1 milliard kroner på samferdsel. I tillegg løfter vi skolebygg: Hjalmar Johansen, Skogmo og Skien videregående skoler, og nå Porsgrunn og Bamble.

Fylkesordføreren løftet også frem det gode arbeidet som er gjort med gjennomføring i videregående skole i Telemark de siste årene.

– De siste tallene viser at 75 prosent av av elevene som startet videregående opplæring, fullfører innen fem år! Det er det høyeste tallet for Telemark siden målingene startet for 17 år siden. Med det ligger vi over landsgjennomsnittet, sier Løkslid.

Arbeidet er likevel ikke gjort fortalte fylkesordføreren. Vi er ikke i mål før alle gjennomfører videregående opplæring.

Derfor foreslår fylkesordføreren disse forslagene

  • 7,5 millioner kroner til et toårig utstyrfond for yrkesfond, som skal gi skolene mer moderne utstyr
  • Ordningen med gratis grøt fortsetter.
  • Det opprettes en ny IT-linje på Skien videregående skole, og innovasjonslinjer ved Bø videregående skole og Kragerø videregående skole

Takker og skryter av ansatte og politikere

Fylkesordføreren snakket naturlig nok regionreformen i sin tale. Han fortalte at det å respektere Stortingets vedtak om å slå sammen Vestfold og Telemark var å respektere demokratiet.

Han fortalte at tiden er inne for å se fremover.

– Vi skal nå jobbe intenst og konstruktiv for å skape et slagkraftig og suksessfullt nytt fylke, sammen med Vestfold.

Han har om store forventninger til Regjeringens ekspertutvalg som skal komme med forslag til oppgaver som kan overføres til de nye fylkeskommunene.

– Jeg vil også skryte av organisasjonen vår; våre ansatte, våre tillitsvalgte som står på utsiden og ser at vi forhandler om arbeidsplassen deres. Det ansvaret har jeg kjent på. Vi skal bygge noe nytt, noe bra – vi skal ta Telemark inn i en ny tid, sammen med Vestfold.

– Takk for jobben som gjøres, både politisk og administrativt. Vi når ikke resultater uten brennende engasjement, stolthet for arbeidsplassen og vilje til endring. Dette er Telemark fylkeskommune. Dette er den nye offensive fylkeskommunen vi skal ta inn en ny tid, sa fylkesordføreren.

Telemark – det grønne skiftes foregangsfylke

–  Yes we can! Telemark er på vei til å bli det grønne skiftes foregangsfylke, sa fylkesordfører Sven Tore Løkslids i sin tradisjonsrike tale til fylkestinget.

I talen pekte han blant annet på at det skjer mye klimainnovasjonen i industrien i fylket, og i mulighetene som ligger i datasenter i Skien.

Det nye klimaregnskapet for fylket viser at vi er i rute til å nå 2030-målene.

–  Men vi har en jobb å gjøre for å nå lavutslipps-samfunnet innen 2050, sa fylkesordføreren.