Disse får tilskudd til verdensarvprosjekter

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 10.02.2017 / Oppdatert: 10.02.2017
Oversiktsbilde av Hydroparken Notodden
Rjukan-Notodden industriarv fikk verdensarvstatus i 2015. Samme år vedtok fylkestinget å sette av 1 million kroner til en støtteordning øremerket utviklingsprosjekter i verdensarven.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Politikerne i hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse møttes torsdag for å blant annet behandle søknader til støtteordningen «Merkevaren UNESCO 2016».

Prosjektet «Historia om Møsstrond», Vinje kommune, får et tilskudd på 160 000 kroner, mens prosjektet «Opplev verdensarven», Til Telemark AS, får et tilskudd på 100 000 kroner

Gårdstun ved Møsvatn

Vannet fra Møsstrond og Hardangervidda var grunnen til at kraftproduksjonen og industribyggingen kunne skje. Fotograf: Ukjent

Opplev verdensarven

I fylkesrådmannens innstilling står det at Vinje kommunes prosjekt er viktig og relevant for å få etablert et verdensarvsenter i industriarven. Det er nødvendig å vise turister, tilreisende og bygdefolk hvor viktig Møsvatn og Møsstrond har vært. Planen er at historien om Møsstrond, før, under og etter kraftutbyggingen, skal fortelles på verdensarvsentrene på Rjukan og Notodden.

Til Telemark gjennomførte i fjor sommer et pilotprosjektet med daglige bussturer for publikum til verdensarvområdene på Notodden og i Rjukan. I år ønsker de å videreutvikle et pilotprosjektet både i tid og omfang.

Formidling, kompetanseheving og verdiskaping

Det var fylkestinget som i desember 2015 vedtok å sette av 1 million kroner til en støtteordning øremerket utviklingsprosjekter i verdensarven. Tilskuddsordningen fikk navnet «Merkevaren UNESCO».

Ordningen skal fokusere på formidling, kompetanseheving og verdiskaping av og i verdensarven, forteller verdensarvkoordinator Alexander Ytteborg.

- Den er ment å være en stimulans til næringsvirksomhet innen verdensarven, med mål om å legge til rette for etablering av nye arbeidsplasser som bygger opp under verdensarvstatusen. Vi håper også på en mulighet for økt markedsføring og aktiviteter i verdensarvområdet, noe som kommer hele Telemark som region til gode, sier Ytteborg.

Merkevaren UNESCO» er foreløpig en tilskuddsordning for perioden 2016 til 2018.

Foreslår samarbeidsprosjekt

Det kom også inn søknader fra Norsk Industriarbeidermuseum og Visit Telemark, men disse ble avslått. Telemark fylkeskommune ber de to søkerne om å revidere søknadene til et felles samarbeidsprosjekt med felles finansiering.

De to har mulighet til å søke om inntil 400 000 kroner.

Marispelet ved Rjukanfossen AS sitt prosjekt «Kommunikasjon/formidling Verdensarv» fikk også avslag på sin søknad. Det var begrunnet med at fylkeskommunen allerede har gitt tilskudd til spelet i 2017, og at skuespillet først og fremst tar for seg en tid før industrieventyret begynte.

Saksdokumenter fra hovedutvalgsmøtet finner du her