Ambisjonsløs Nasjonal transportplan

Av: Sigmund Bolme / Publisert: 05.04.2017 / Oppdatert: 06.04.2017
Sven Tore Løkslid portrett
Fylkesordfører Sven Tore Løkslid er skuffet over regjeringens prioriteringer i NTP.
Foto: Tom Riis
Åpne

NTP ble lagt frem av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen onsdag, og fylkesordfører Løkslid stusser over flere av prioriteringene som er blitt gjort. 

- Et samla Telemark har meldt klart fra - slik vi ble bedt om - at vi prioriterer E-134 og dobbeltspor på InterCity til Skien. NTP leverer ikke på noen av delene, sier fylkesordføreren. 

E134

- I bevilgningene til E134 er det for lite og for sent. Dette er ikke i tråd med det vi hadde forventet, ut fra det vi har blitt forespeilet av regjeringas ambisjoner for E134 som hovedveiforbindelse øst-vest, sier fylkesordføreren.

I NTP ligger nå strekningen Seljestad- Røldal på E134 først inne i siste 6-års periode, etter 2024.

- Vi kommer til å arbeide for at dette skal kunne startes opp i første periode, slik at man raskest mulig kommer i gang med dette prosjektet som er svært viktig for næringstransporten, sier Løkslid.

Viktig med kjapp planoppstart av Grenlandsbanen

Fylkesordføreren er fornøyd med at Grenlandsbanen ligger tydelig inne i NTP, men hadde som med E134 ønsket seg at midlene som er satt av ble frigjort tidligere.

- Det er positivt at Grenlandsbanen ligger tydelig inne i NTP, det er vi svært fornøyd med. Imidlertid mener vi at midlene til planlegging, halvannen milliard, som ligger inne i 12-års perioden, må gjøres disponible i første del av planperioden, før 2024. Dette er nødvendig for å få starta med planleggingen, og det er vesentlig for å få avklaring av arealer i Porsgrunn, sier han.

Dårlig InterCity prioritering

InterCity er en av Telemarks to viktigste prioriteringer til NTP. Derfor mener Løkslid det er svært skuffende at regjeringen er så lite tydelig her.

- Midlene i første periode er knapt nok tilstrekkelig til planlegging, og de store midlene kommer ikke før i siste del av 12-års perioden. Dette er verre enn vi hadde forventet og dårligere enn det som lå i grunnlagsdokumentet fra etatene, sier Løkslid.

Fylkesordføreren er nå redd for at dobbeltspor til Oslo blir skjøvet langt ut i tid.

Byområde Grenland

NTP setter av 66,4 milliarder kroner til satsing på miljøvennlig transport i byområdene, og Grenland er ett av ni byområder i Norge som nå kan kjempe om disse midlene.

Fylkesordføreren er leder for den politiske styringsgruppen i Bypakke Grenland og mener det er bra at NTP nå gir et bedre verktøyapparat for å nå målet om nullvekst i personbiltrafikken.

- Dette gir oss store muligheter for å få til mer fremover. Nasjonal Transportplan viser at vår region er på helt riktig spor, og i forkant i vår satsing gjennom Bypakke Grenland, sier fylkesordfører Løkslid.

Midler til sjøtransport

Ved siden av midler til byutvikling i Grenland, blir innseilinga til Kragerø og utbedringa til Torsbergrenna tilgodesett med henholdsvis 88 millioner og 215 millioner kroner i andre del av NTP perioden. Det mener Løkslid blir en viktig satsning.

- Vi har vært opptatt av at farleden inn til Kragerø, til Grenland og videre inn mot Herøya blir utbedra. Dette er viktig for sjøtransporten i fylket vårt, og jeg er selvsagt glad for at dette ligger inne, selv om jeg nok en gang skulle ha sett at det kom tidligere, avslutter Sven Tore Løkslid.