95 prosent har fått skoleplass

Av: Sigmund Bolme / Publisert: 07.07.2017 / Oppdatert: 07.07.2017
7. juli hadde 95 prosent av søkerne i Telemark fått tilbud om skoleplass. FOTO: Colourbox
Åpne

Ved søknadsfristen 1.mars, var det totalt 6 659 søkere til videregående skole, mot 6 712 i fjor. Av disse har 293 ikke rett til skoleplass.

I juli inntaket har totalt 6 367, mot 6 380 i fjor, vært med på å konkurrere om plass, og 95 prosent har fått tilbud, mot 96 prosent på samme tidspunkt i fjor.

Rundt 200 søkere har enten takket nei til tilbudet de fikk i mai, eller har av andre grunner sagt fra seg skoleplassen

De aller fleste får sitt førstevalg

92 prosent av søkerne har fått innfridd sitt førstevalg. Det er en oppgang fra i fjor, hvor 91 prosent av søkerne fikk tilbud om plass på sitt førstevalg.

På Vg1 nivå, har 90 prosent av søkerne fått innfridd sitt første ønske. 89 prosent fikk dette innfridd i fjor.

Søkere som ikke har kvalifisert seg til neste nivå blir tatt inn som deltidselever på samme nivå – foreløpig gjelder det 43 søkere. Rundt 20 søkere mister tilbudet de fikk i mai på grunn av lavere poengsum og konkurrerer seg inn på lavere ønsker.

De tilbudene det har vært spesielt stor konkurranse om skoleplassene er:

• Vg1 Studiespesialisering
• Vg1 Helse- og oppvekstfag er godt søkt, spesielt det 3 årige studiekompetanseløpet ved Skogmo vgs.
• Vg1 Teknikk og industriell produksjon
• Vg1 Idrettsfag har en oppgang i søkertall
• Alle tre retninger av Vg1 Musikk, dans og drama er meget godt søkt

Endring av skoletilbudet

Etter at søknadsfristen gikk ut 1.mars har 249 søkere endret på ønskene sine, mot 157 i fjor.
Det skoletilbudet som ble vedtatt i Fylkestinget i desember 2016, er justert ut fra søkernes ønsker. Den første justeringen ble vedtatt av Hovedutvalget for kompetanse i mai.

Etter 2.gangs justering har Telemark fylkeskommune gjort følgende endringer i skoletilbudet for 2017/2018:
- En klasse ekstra på Vg1 Idrettsfag ved Porsgrunn videregående skole, totalt 60 plasser.

Svarfrist på tilbudet er 16 juli

Alle søkere som får et nytt tilbud om skoleplass eller venteplass, mottar SMS 7. juli.

Det er viktig at alle logger seg inn på vigo.no og svarer på tilbudet, også de som ikke ønsker den skoleplassen de har fått tildelt. Svarfristen er søndag 16. juli.

For å svare på skoleplassen på vigo.no trenger søkerne MinID. MinID ble også brukt i forbindelse med søkingen. De som trenger hjelp med MinID kan kontakte brukerstøtte på telefon 800 30 300 eller minid@difi.no.

Siste inntak er 1. august og alle som har ungdomsrett vil få tilbud om skoleplass i løpet av august. Søkere med voksenrett konkurrerer på ledige plasser i august, sammen med søkere fra andre fylker.