14 millioner mer til vei i Telemark

Av: Sigmund Bolme / Publisert: 13.02.2017 / Oppdatert: 14.02.2017
Det blir bevilget mer penger til dekkelegging av fylkesveier i 2017. FOTO: Statens Vegvesen
Åpne

I hovedutvalgets møte i november i fjor ble det foreslått en ramme på 49 900 000 kroner til dekkelegging av fylkesveger i 2017. Denne rammen er nå økt med mer enn 14 millioner kroner.

- Telemark har mer etterslep på vedlikehold av vei enn mange andre fylker, og det var derfor klart for oss i hovedutvalget at noe måtte gjøres, sier leder for hovedutvalg for samferdsel, Knut Duesund (KRF).

Bevilger til øvrige veier i 2017

Fylkespolitikerne bevilget nesten fem og en halv millioner ekstra til dekkelegging på fylkestinget i desember. I tillegg kommer økte rammer over statsbudsjettet, og overføringer fra andre deler av fylkeskommunens budsjett.

Det er tidligere vedtatt at fylkeskommunen i år også skal satse på «øvrige» veier. Økningen som kommer nå gir muligheten til å ta med strekninger som ikke tidligere har ligget i planen.

- Vi får nå tre strekninger som ikke i utgangspunktet skulle prioriteres i år inn i planene. I tillegg blir det mer penger til forarbeid for asfalt i 2018, forklarer Duesund.

Mange vil ha nytt dekke

Hovedutvalgslederen forteller om mange innbyggere som har tatt kontakt og fortalt om dårlig standard på deres lokalvei.

- Det er mange jeg har snakket med det siste året som forteller om dårlig standard og lurer på når det skal bli deres tur. Noen av disse veiene får vi fikset på nå, og med økte rammer for dekkelegging kommer vi enda lenger ned på lista i 2017. Det er vi i fylkeskommunen veldig glade for. Telemark er et stort fylke med spredt befolkning, og da er det viktig å holde veiene i orden slik at folk kan fortsette å bo i distriktene, sier Duesund.

De tre strekningene som har kommet inn i planen for 2017 er fylkesveg 31 Buer - Bratsberg rundkjøring, fylkesveg 37 Vehus - Nesland, og fylkesveg 49 fra Klyve skole til riksveg 36.