Vil prioritere «øvrige» fylkesveier

Av: Sigmund Bolme / Publisert: 08.11.2016 / Oppdatert: 08.11.2016
Ilustrasjonsfoto: Statens vegvesen.
Åpne

Regional plan for Samordna areal- og transport for Telemark 2015-2025 (ATP Telemark) skiller vanligvis mellom «Strategisk viktige fylkesveger» «viktige fylkesveger» og «øvrige fylkesveger». De «øvrige fylkesvegene er i utgangspunktet ikke prioriterte, men flere av disse veiene, vil nå likevel få penger til vedlikehold i 2017.

De «øvrige» vegstrekningene som skal utbedres ligger langs fylkesveg 53, fylkesveg 110, fylkesveg 401 og fylkesveg 601. Utbedringen av disse vil koste cirka 6 250 000 millioner kroner.

Fornøyd med omprioritering

Mandag behandlet hovedutvalget sak om fylkesvegene. Hovedutvalgsleder Knut Duesund er fornøyd med anbefalingen fra politikerne.

- Ordningen med strategisk viktige, viktige og øvrige fylkesveger i Telemark er god. Den gir oss muligheten til å prioritere veger som brukes av mange mennesker og som er viktig for næringslivet, men jeg er glad for at de øvrige veiene nå også kommer inn i planene, sier han.

Duesund har siden han ble hovedutvalgsleder snakket med mange som gjerne skulle sett at akkurat deres lokale vei fikk en oppgradering.

- Det er mange jeg har snakket med det siste året som forteller om dårlig standard og lurer på når det skal bli deres tur. Noen av disse veiene får vi fikset på nå, men jeg håper at vi kan styrke samferdselsbudsjettet i fylket slik at vi kommer enda lenger ned på vedlikeholdslista.

Ønsker større satsning på fylkesveger

Han ønsker seg nå en bred politisk satsning på fylkesvegene i fylkeskommunens budsjett for 2017.

- Hvis vi i hovedutvalget jobber godt inn mot våre egne partier tror jeg at dette skal gå. Det er svært viktig at man ikke kommer lenger på overskudd med vedlikehold av fylkesvegene, da kan kostnadene fort bli veldig høye, understreker Knut Duesund.