Vil avvikle Fotavtrykk, men prisene må vurderes nærmere

Av: Sigmund Bolme / Publisert: 20.09.2016 / Oppdatert: 05.10.2016
Telemark Natur og Ungdom vant Miljøprisen 2015
Miljøprisen ble delt ut for tredje gang i år.
Foto: Kai Hansen
Åpne

Hovedutvalgene for kultur og næringsutvikling gikk torsdag i forrige uke inn for å avvikle arrangementet Fotavtrykk. Samtidig ber de fylkesrådmannen legge en utvidet sak frem for fylkesutvalget, sliik at utvalget får gjort en mer helhetlig vurdering av fylkeskommunens priser og stipender.

Riktig å avvikle

Leder for hovedutvalg for kultur, Tone Berge Hansen (A), mener at Fotavtrykk har vært et flott arrangement, men med en høy kostnad som i en tid med trange budsjetter gjør det riktig å avvikle det.

- Det er viktig å påpeke at det ikke er arrangementet som er viktig her,  sammenliknet med betydningen enkelte priser og stipender kan ha for mottakerne. Vi vil nå ta en nøyere titt på hvilke priser vi eventuelt skal dele ut og hvilken form disse prisene skal deles ut, sier hun.

Leder for hovedutvalg for næringsutvikling, Jørund Ruud (A), er enig: - Vi ønsker å se på hver pris og hvorvidt man burde avvikle, beholde, eller kanskje forandre på den. En mulighet er jo å heller dele ut noen priser annethvert år, sier han.

 - Når det gjelder fotavtrykk så anbefaler vi at dette avvikles da det er et kostbart arrangement. Det er også veldig arbeidskrevende å arrangere dette, og når billettsalget går forholdsvis dårlig så koster det mer enn det smaker, mener Ruud.

Vil spare penger

Rådmannens forslag om kutt i priser og stipender er et ledd i omprioriteringsprosessen i Telemark fylkeskommune, og vil, hvis det blir vedtatt i fylkesutvalget, spare fylkeskommunen for mer enn 1.2 millioner kroner i året. Fotavtrykk koster rundt 400 000 kroner, og i tillegg kommer prisene og stipendene som deles ut på arrangementet.

Endelig vedtak i saken fattes av fylkesutvalget 5. oktober.

Oversikt over prisene det er foreslått å kutte.

Utdelte priser / stipend

Utdelt fra og med

Søknader 2015

Bevilgning

Fylkeskulturprisen

1977

13

50.000

Tre stk. kunstnerstipend a kr 50.000,-

1985

24

150.000

Stipend for håndverk og husflid

2002

9

60.000

Rammeløyving til toppidrettsstipend (4-5 stk.)

2010

24

200.000

Folkehelseprisen. Et kunstverk + kr 20.000 som ble økt til 50.000 i 2014.

1998

14

50.000

Miljøprisen

2014

1

100.000

Årets kulturminnevenn

2014

1

50.000

Årets reiselivsprodukt

2014

1 (10)

50.000

Trafikksikkerhetsprisen

2014

3

50.000

Kreativitets- og nytenkerprisen

2014

6

50.000

SUM

810.000