Velger Telemark - og Buskerud

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 15.09.2016 / Oppdatert: 15.09.2016
Votering i Vestfold fylkesting i regionsaken
Etter en lang og spennende debatt, ble forslaget til Fremskrittspartiet vedtatt med 20 mot 18 stemmer:
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne
Sven Tore Løkslid - portrett

Selv om deres primærvalg er en ny BTV-region, gir de dermed forhandlingsutvalget mandat til å også fortsette forhandlingene med storregionen.

- Et enstemmig fylkesting slår fast at de ønsker en region med Telemark og Vestfold, noe vi har vedtatt tidligere. Vi ser fram til å fortsette den gode dialogen, sier fylkesordfører i Telemark Sven Tore Løkslid, som var tilhører under behandlingen av saken.

Dette er vedtaket

Torsdag møttes fylkestinget i Vestfold for å velge om fylket skal fortsette forhandlingene med Telemark, eller gå videre med Buskerud/Akershus/Østfold i regionreformen. Det endelig veivalget klarte politikerne i nabofylket vårt ikke ta.

Etter en lang og spennende debatt, ble forslaget til FrPs Frode Hestnes vedtatt med 20 mot 18 stemmer:

  1. Vestfold fylkeskommune ønsker primært en sammenslåing med Buskerud og Telemark.
  2. Forhandlingsutvalget får mandat til å fortsette forhandlinger med både Akershus/Buskerud/Østfold og Telemark/(Buskerud) dersom disse ønsker dette
  3. Fylkeskommunen vil legge opp til en bred involvering av kommuner i den videre prosessen, gjennom dialog og høringer
  4. Forhandlingsutvalget skal jevnlig holde fylkesutvalget og fylkestinget orientert om forhandlinger, dialog og høringer.
  5. Vestfold fylkeskommunes endelige anbefaling til Stortinget vedtas i desembermøte

Hestnes var klart på at det ikke skal være Vestfold som avslutter dialogen med de tre fylkene i storkoalisjonen.

- Vi ønsker å snakke med dem dersom de vil. Jeg håper denne salen egentlig vil BTV, sa han.

Ville avslutte forhandlinger om storregion

Forslaget ble stilt opp mot et fellesforslag fra Venstre, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti, som ønsket å bare forhandle videre med Telemark og Buskerud, og avslutte forhandlingene med Østfold, Akershus og Buskerud.

Dette ble altså nedstemt med 18 mot 20 stemmer.

- Vi må ta et valg

Arve Høiberg er gruppeleder i Vestfold Arbeiderparti. Han mener en region med Vestfold, Buskerud, Akershus og Østfold blir for stor.

- Vi er i en klemme. Hvis vi svarer at vi går sør får vi søknader fra noen kommuner som vil ut av Vestfold, hvis vi går nord, får vi søknader fra andre kommuner. Hvis vi ikke svarer BTV vil det sprekke uansett, sa Høiberg.

Hans Hilding Hønsvall (KrF) ønsker å ha med Buskerud videre i et BTV-samarbeid.

- Vi har gode naboer på Østlandet, det skal vi fortsatt ha. Vi får til mye på tvers av fylkene, det kan vi også på tvers av regionene, men vi må faktisk ta et valg om veiein videre. Hvis vi ikke gjør det velger vi å stoppe forhandlingene om en storregion, sa han.

- Blir ikke med i videre forhandlinger

I august vedtok fylkestinget i Buskerud å se mot Akershus, Vestfold og Østfold. En region med Telemark var ikke aktuelt. I etterkant har Vestfold og Telemark fortsatt forhandlingene sammen.

Ønsket om å få Buskerud til å velge BTV-alternativet var sterkt og tydelig i debatten i fylkestinget i Vestfold.

Men i Buskerud er de fremdeles klare på hvilken retning de ønsker:

- Etter torsdagens vedtak i Vestfold fylkesting ser vi det derfor ikke som naturlig at Vestfold deltar ved forhandlingsbordet i den kommende prosess med Akershus og Østfold, sier fylkesordfører Roger Ryberg.

Det samme gjelder i Østfold:

- Det går ikke an å forhandle i to retninger. Ved å vedta at de primært vil se mot Telemark og Buskerud, subsidiært Østfold, Buskerud og Akershus, har de i praksis sagt nei til konstellasjonen Buskerud, Østfold og Akershus som er blitt enige. Dermed blir de heller ikke med i de videre forhandlingene. Dette har jeg avklart med mine fylkesordførerkolleger i Akershus og Buskerud, sier fylkesordfører i Østfold, Ole Haabeth.

Hvordan kan en fremtidig region se ut?

I forrige uke avsluttet forhandlingsutvalgene fra Vestfold og Telemark de foreløpige forhandlingsrundene om en eventuell sammenslåing av våre fylker. Forhandlingsutvalgene er satt ned for å drive frem prosessen med regionreform.

Møtene har vært preget av en positiv og optimistisk tone fra begge parter. En intensjonsplan om hvordan en fremtidig region av Vestfold og Telemark kan se ut er skrevet. Der er det enighet om noen sentrale prinsipper, blant annet om at ingen ansattes skal sies opp på sammenslåingstidspunktet og fleksible overgangsløsninger om arbeidsplasser må flyttes.

Videre til fylkestingene

Endelig innstilling tas av fylkestingene i desember.

Stortingets proposisjon er ventet våren 2017. Sammen­slåinger som blir vedtatt av Stortinget, vil som hovedregel tre i kraft 1. januar 2020.

Du finner saksdokumenter fra fylkestinget i Vestfold her