Utsetter vedtak

Av: Tom Marius Lorier Holen, Tania Ripoll / Publisert: 07.06.2016 / Oppdatert: 08.06.2016
Maja Foss Five på talerstolen
Maja Foss Five holder innlegg på fylkestinget i Bø 7. juni.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Det var knyttet stor spenning til behandlingen av saken etter at fylkesutvalget i forrige uke anbefalte fylkestinget å avslutte kontrakten med Skanska etter forprosjektet, og lyse ut nytt anbud på byggingen av Skien videregående skole.

Fylkesrådmannen beklaget

Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen innledet behandlingen av saken on nye Skien videregående skole med en dyp beklagelse til fylkestinget

- Jeg har gitt min beklagelse til fylkesordfører og vara om min mistolkning av vedtaket i saken.

Hun hadde vært så sikker på sin tolkning av politikernes vedtak at hun ikke hadde sjekket den ut med politikerne, forklarte hun.

- Jeg beklager dette, både overfor fylkestinget, overfor Skanska, og ikke minst overfor våre ansatte, sa fylkesrådmannen.

Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen

Stemningsskifte

Gunn Marit Helgesen fra Høyre følte et behov for å få tilbake entusiasmen i prosjektet.

- Jeg har lyst til å få litt hornmusikk i brystet for et viktig prosjekt. Jeg synes det er synd at vi blir tynget av de omstendighetene som har vært. Jeg har lyst til å få tilbake gløden, få tilbake engasjementet og justere inn på rett vei. Jeg synes ikke vil skal deppe, jeg synes vi skal være glade for at vi skal gjøre en stor investering til Telemarks beste, sa Helgesen.

Dette var en oppfordring mange av de andre politikerne kunne støtte opp om.

- Vi skal bygge en flott ny skole. Jeg er litt lei meg for at all oppmerksomheten om bygget ikke har handla om nettopp det. Vi har ikke hatt den entusiasmen som dette bygget fortjener.

Jeg lar meg begeistre av det Skanska forteller om nye skoler i Oslo-området som har en gjennomføringsprosent på 98 prosent. Det er et flott ambisjonsnivå! Jeg har både fyrverkeri og korps inni meg, sa leder for hovedutvalg for kompetanse Maja Foss Five (Ap).

En skole å være stolt av

En ting var alle på fylkestinget enige om. Presentasjonen til Skanska og Link arkitektur viste utkastene til noe som kommer til å bli en flott skole som kommer til å bli bygget på Klosterøya i Skien.

- Vi har bare en vei å gå herfra. Det er videre og fremover. Vi kommer til å gjennomføre og bygge en skole som våre barn kan være stolte av, sa fylkesvaraordfører Hans Edvard Askjer (KrF).

Bjørn Harald Rudborg ba fylkestinget om å huske skolens ansatte også.

-Av alle resursser så er de ansatte viktigst. Jeg har behov for å holde motivasjonen oppe hos lærerne. Vi i fylkestinget er både  arbeidsgiver og skoleeier. Jeg vil si til lærerne at vi ser dere! sa Rudborg.

Noen av politikerne uttrykte også håp om at det var mulig å få gjort endringer i avtalen med Skanska før fase 1 ble avsluttet.

- Vi har ikke avsluttet fase 1 ennå, den avsluttes 16. juni, og jeg er nysgjerrig på om vi kan hente noe mer der de siste dagene. Det har vært jobbet veldig intenst med denne saken både dag og natt, og særlig den siste tiden.  Målet er å få på plass en skole til beste for elevene, sa gruppeleder for Arbeiderpartiet Tone Berg Hansen.

Senterpartiets Terje Riis-Johansen var ikke klar for å skrinlegge resultatet fra forprosjektet helt: 

- Hvis det er slik at Skanska har laget det forslaget vi har sett her i dag basert på en feiloppfattelse mener jeg at det er verdt å ta en telefon til. Jeg mener det er en del ting som har endret seg siden fylkesutvalgets møte på fredag. Vi kommer til å få en flott skole. Det er ingen tvil om at det er gjort mye flott faglig arbeid, sa Riis-Johansen, og føyde til: - Hvis vi ikke er ansvarlige her så tyter det ut i en en annen ende.

Stemmningsskiftet i debatten om skolen ble oppsummert på denne måten av Frode Liungh fra Høyre.

- Jeg synes det er fantastisk med den endringen som har skjedd i atmospheren og tonevalget her. Alle disse tingene som har skjedd den siste tiden er parenteser i den lange utviklingen.

Fremmet mistillitforslag

Knut Morten Johansen fremmet mistillitsforslag til fylkesrådmannen på vegne av Fremskrittspartiet.

“Telemark fylkesting vil på bakgrunn av fylkesrådmannens håndtering av sak i forbindelse med bygging av ny Skien videregående skole fremme forslag om mistillit til fylkesrådmannen. Fylkestinget vil blant annet vise til rapportene fra kommunerevisjonen og Advokat Frøystrup, samt vedtaket fra kontrollutvalget i fylkeskommunen.”

Ingen av de andre partiene ønsket å stille seg bak forslaget fra Fremskrittspartiet.

- Vi er kollektivt arbeidsgivere for fylkesrådmannen. Jeg synes dette er en avsporing av saken, som handler om bygging av ny Skien videregående skole. Som profesjonelle arbeidsgivere vil vi ikke støtte forslaget slik det foreligger. Jeg synes faktisk dette er ganske beklagelig, sa Gunn Marit Helgesen (H).

Forslaget ble nedstemt av de andre partiene i fylkestinget med 36 mot 5 stemmer.

Saken voteres over onsdag 8. juni.

Her finner du fakta om byggingen av ny Skien videregående skole

Tegning av ny Skien videregående skole - fra elva

Foto: LINK arkitektur
Åpne