Undertegnet kontrakt med Skanska

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 08.07.2016 / Oppdatert: 08.07.2016
Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen og Sturla Magnus, regiondirektør i Bygg Distrikt i Skanska, tar hverandre i hånda etter å ha signert kontrakten.
Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen og Sturla Magnus, regiondirektør i Bygg Distrikt i Skanska, tar hverandre i hånda etter å ha signert kontrakten om bygging av nye Skien videregående skole
Foto: Tom Holen/ Telemark fylkeskommune
Åpne

- Det betyr at vi nå går over i en ny fase i dette prosjektet. Vi er nå ferdig med forprosjektet og er klar for byggingen av den nye skolen, sier fylkesrådmann Evy-Anni Evensen.

Byggingen starter i løpet av høsten og den nye skolen skal stå ferdig høsten 2018 og skal bygges etter passivhusstandarden.

Dramatisk før endelig vedtak

Fylkesrådmannens opprinnelige forslaget ble avvist av fylkestinget 8. juni 2016. Der ble det vedtatt to mulige veier videre for nye Skien videregående skole. Dersom Skanska på kort tid klarte å levere et revidert tilbud innenfor den kostnadsrammen som fylkestinget hadde satt, kunne fylkestinget enten gå for det reviderte tilbudet eller sende byggingen av skolen ut på nytt anbud.

På et ekstraordinært fylkesting onsdag 29. juni ble ett nytt tilbud fra Skanska behandlet og det ble vedtatt at Skanska får fortsette arbeidet med å realisere den nye skolen. Tidligere har Skanska hatt oppdraget med å utvikle forprosjektet for den nye skolen.

Endringen har ikke gått utover kvaliteten

Det nye forslaget fra Skanska innebar at det ble gjort noen endringer på blant annet bygget og parkeringen.

- Det som har vært viktig for meg er at vi gjennom de endringene som er gjort har beholdt kvaliteten på skolen. I tillegg har ikke endringene gått utover det pedagogiske tilbudet på skolen. Når brukerne sier at de er fornøyde med skolen så gjør det meg trygg på å gå videre med prosjektet, sier Evensen.

Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen og Sturla Magnus, regiondirektør i Bygg Distrikt i Skanska signerer kontrakten

Foto: Tom Holen/ Telemark fylkeskommune
Åpne

Intern prosjektgruppe

Et av vedtakene fylkestinget gjorde 29. juni var at det skulle opprettes en intern prosjektgruppe i Telemark fylkeskommune som skulle ha byggfaglig kompetanse.

- Jeg er glad for at vi nå får dette på plass. Vi har fått styrket team eiendom ved ny eiendomssjef i Telemark fylkeskommune, som har stor fagkompetanse innen bygg. Prosjektgruppen kommer til å være under hans daglige ledelse, det gjør oss mye mindre avhengig av å hente inn ekstern kompetanse, sier Evensen.

Fylkesrådmannen forteller at forprosjektet har vært særdeles grundig, og med stor grad av brukerinvolvering. Det betyr mindre risiko for endringer i prosjektet under byggingen.

- Politisk ledelse har i sitt vedtak i fylkestinget bedt om rapport minimum hver 14. dag. Det betyr at de folkevalgte får veldig god kontroll med fremdriften i prosjektet, sier Evensen