Tiltak sparer fylkeskommunen for 25 prosent av strømforbruket

Av: Sigmund Bolme / Publisert: 22.09.2016 / Oppdatert: 23.09.2016
Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen er fornøyd med å endelig kunne skrive under på kontrakten med Norsk Enøk og Energi AS. Foto:Sigmund Bolme
Åpne

Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen signerte i forrige uke en kontrakt om EPC avtale med Norsk Enøk AS.

Fullfinansieres gjennom besparelser over ni år

Gjennom fylkeskommunens EPC-prosjekt skal ca. 80 energibesparende tiltak gjennomføres på de videregående skolene og på fylkeshuset. Tiltakene vil til sammen redusere fylkeskommunens energiforbruk med ca. 25 prosent. Pengene fylkeskommunen sparer på dette vil finansiere hele prosjektkostnaden på 28,3 millioner i løpet av rundt ni år.
 
Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen er svært fornøyd med at kontrakten nå er i havn og arbeidet kan begynne.
 
- Det er godt å komme i gang med dette prosjektet nå, fylkeskommunen vil få store økonomiske besparelser ved å redusere strømforbruket så betraktelig. Gjennom å inngå en EPC kontrakt tar vi også bort mye av risikoen knyttet til slike utbedringer da leverandør garanterer for innsparingen, mener hun.

Mer miljøvennlig

Prosjektet vil gi lavere Co2 utslipp og bedre innemiljø på fylkeshuset og de videregående skolene, i tillegg til at det vil spare fylkeskommunen for store økonomiske utgifter knyttet til energibruk i fremtiden.
 
For Evensen er det også viktig å poengtere at dette er et godt miljøtiltak, og bidrar til å ta fylkeskommunen i en grønnere retning.
 
- Vi får også store miljøgevinster ved et prosjekt som dette. Det blir et bedre inneklima for de ansatte og elevene, samtidig som man henger med i tiden og bidrar til å redusere Co2 utslippene knyttet til strømbruk. Skal Norge nå sine mål om reduksjon i klimautslippene må også fylkene være med på laget, og Telemark skal gå foran med et godt eksempel her, sier fylkesrådmannen.