Telemark samlet for samferdsel

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 08.06.2016 / Oppdatert: 08.06.2016
Flirttog på Vestfoldbanen
Jernbane med dobbeltspor gjennom Søndre Vestfold og E134 Haukelivegen trekkes frem som de to aller viktigste hovedprioriteringene i fylkeskommunens høringssvar.
Foto: Anne Mette Storvik/Jernbaneverket
Åpne

E134 Haukelivegen og jernbane med dobbeltspor gjennom Søndre Vestfold trekkes frem som de to aller viktigste hovedprioriteringene.

Det er klart etter fylkestingets behandling. Forslaget som nå oversendes Samferdselsdepartementet er bredt forankret i kommunene i Telemark og fylkene i Østlandssamarbeidet.

- Viktig at vi samordner oss

- Dette er et svært spisset høringssvar, det er vesentlig. Det har vi fått klar beskjed om fra alle de som skal behandle NTP videre i Samferdselsdpartementet og på Stortinget. Det er mange gode veiprosjekter vi kunne tatt med og vært veldig detaljerte. Det har vi ikke gjort. Det er svært viktig hva fylkeskommunen skriver i høringssvaret. Fylkene er de som i stor grad blir hørt på, så at vi samordner oss er svært viktig for at vi skal få gjennomslag, sa Knut Duesund (KrF).

Dette var tidlige statssekretær i Samferdselsdepartementet, Bård Hoksrud (FrP) enig i

- Det er bra at man er veldig klar og tydelig på noen veldig få prioriteringer, for det er vanvittige mange ønsker der ute.

Bakgrunn

For å legge til rette for næringsutvikling, nye arbeidsplasser og regionforstørring for hele Telemark er det viktig med et fungerende nasjonalt transportsysten som bygger opp om klimamåla, står det i høringssvaret.

Les hele høringssvaret her

De statlige transportetatene og AVINOR leverte Grunnlagsdokument for regjeringens arbeid om Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP) i slutten av februar.

Dokumentet ble sendt til fylkeskommunene til høring, med høringsfrist 1. juli.