Stram økonomistyring i fylkeskommunen

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 10.06.2016 / Oppdatert: 10.06.2016
Fylkeshuset 2016
Fylkeskommunen står foran en periode med reduserte økonomiske rammer, blant annet på grunn av elevnedgang. Fra 2016 til 2020 skal det spares 70 millioner kroner.
Foto: Dan Riis
Åpne

Langtidsprioriteringer (LTP) er et strategisk styringsdokument som legger grunnlaget for fylkeskommunens budsjett. Telemarks hovedutfordring er å få økt befolkningsvekst og flere arbeidsplasser. Denne uken ble saken om langtidsprioriteringer behandlet av fylkestinget.

Last ned Langtidsprioriteringer LTP 2017-2020 her 

Mindre penger

Fylkeskommunen står foran en periode med reduserte økonomiske rammer, blant annet på grunn av elevnedgang. Fra 2016 til 2020 skal det spares 70 millioner kroner.

I tillegg gjøres det historisk store investeringer med ny Skien videregående skole, og byggeprosjekter på Hjalmar Johansen og Skogmo videregående skoler.
Telemark fylkeskommune har også høy og økende lånegjeld, og finansutgifter. Det betyr at driftsutgiftene må reduseres.

Bruker mer på administrasjon

Telemarkforskning har laget en rapport om fylkeskommunens ressursbruk og prioriteringer. Den viser at Telemark fylkeskommune har en god økonomistyring og en god tilpasning av tjenestenivået til nåværende inntektsrammer.

- Vi bruker mindre enn beregnet behov på videregående, og mer på administrasjon og båt ruter , forteller Ailin Aastvedt, økonomisjef i Telemark fylkeskommune.

I rapporten står det at fylkeskommunen bruker mer på administrasjon og noe mindre på pasientbehandling sammenlignet med andre fylker.

- Rapporten fra Telemarkforskning er et hjelpemiddel for å finne områder vi bør ser nærmere på. Vi skal lete etter muligheter, sier Aastvedt.

Vil bruke mer på skole

Fylkestinget har vedtatt innsparingstiltak i hele organisasjonen, men størst kutt er det for videregående opplæring.

Det vil politikerne gjøre noe med.

- I 2011 og 2012 hadde skolene et merforbruk , men dette har økt fra 1,4 millioner i 2013 til 15 millioner kroner i 2015. Behovet er større enn det vi har bevilget penger til. Det må brukes mer på videregående opplæring for å gi elevene et godt tilbud, sa Gunn Marit Helgesen (H) fra talerstolen.

Tone Berge-Hansen (Ap) mener det er viktig å se mulighetene som ligger i utfordringene.

- Inntektene våre reduseres, det må vi forholde oss til, sa hun.

Videre prosess

5. oktober mottar politikerne en oversikt over aktuelle tiltak og konsekvensene av disse, forteller Ailin Aastvedt, økonomisjef i Telemark fylkeskommune.

Budsjett og økonomiplan for neste periode presenteres med prioriterte satsingsområder og endelig tiltak 19. oktober.

Budsjettet for neste periode behandles politisk i november og desember.