Spent på pilotprosjekt for digital utstyrsordning

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 11.11.2016 / Oppdatert: 11.11.2016
Elever med pc på Nome vgs. avd. Lunde
Pilotprosjektet ved Bø, Hjalmar Johansen og Notodden videregående skoler starter ved skolestart neste år, og skal gå over to skoleår.
Foto: Stina Glømmi
Åpne

Telemark fylkeskommune er sammen med Østfold fylkeskommune de eneste fylkeskommunene i landet som ikke krever inn egenandel for PC-er til elevene. Det koster mellom 12 og 13 millioner kroner i året. En innføring av privat PC vil gi en besparelse på flere millioner kroner.

Fylkestinget har tidligere bedt administrasjonen undersøke innføring av egenandel for elev-PC. Dette er beskrevet i fylkeskommunenes strategidokument “Langtidsprioriteringer 2017-2020”.

Pilotprosjekt over to år

Pilotprosjektet ved Bø, Hjalmar Johansen og Notodden videregående skoler starter ved skolestart neste år, og skal gå over to skoleår.

Maja Foss Five (Ap), leder for hovedutvalg for kompetanse mener det er viktig at det gjøres noen erfaringer om hvordan det vil fungere når elevene tar med egne PC-er.

- Jeg tror at mange elever har eget utstyr i dag. Det er fornuftig at de får mulighet til å bruke dette på skolen. Jeg er spent på hvordan det vil fungere, både for elever og lærere, og ser frem til en grundig evaluering i 2019, sier hun.

- Jeg synes det er viktig at vi får gjennomført dette, og at vi bruker noen år til å få lærerne til å føle seg trygge, sa Daniel Kittelsen Henriksen (H) da politikerne behandlet saken torsdag.

Bevarer gratisprinsippet

I dag får alle elever et grunnstipend på 991 kroner i året fra Statens lånekasse for utdanning. Grunnstipendet skal nå gå mot å dekke PC.

Fra skoleåret 2017/2018 vil elevene få en egenandel på 991 kroner. Det vil da gjennomføres en praksisendring når det gjelder utstyrskjøp. Utgifter for elevene og egenandel for PC er innenfor gratisprinsippet.

Hovedutvalgsleder Maja Foss Five og politikerne i hovedutvalget er svært opptatt av at gratisprinsippet blir ivaretatt. - Gratisprinsippet er kjempeviktig for oss!

- Det er klokt at stipendet elevene får til utstyr brukes på PC, som jeg ser på som det viktigste arbeidsverktøyet til elevene. Jeg er glad for at annet utstyr elevene måtte trenge vil dekkes av skolene.

Endelig vedtak i desember

Prosjektet skal evalueres i 2019. Det blir da avgjort om ordningen med egenandel innføres i alle de videregående skolene i Telemark.

Saken behandles i fylkesutvalget i november, og i fylkestinget i desember.

Saksdokumenter finner du her