Slik blir skoletilbudet i Telemark

Av: Sigmund Bolme / Publisert: 09.12.2016 / Oppdatert: 13.12.2016
Elever ved medier- og kommunikasjon på Porsgrunn vgs.
Foto: Kadett UB
Åpne

Skoletilbudet justeres hvert år etter det skiftende elevtallet, og fylkestinget gikk inn for innstillingen fra fylkesutvalget som skilte seg fra rådmannens forslag på to punkter.

Tilbudene Blomsterdekoratør, Frisør og Interiør- og utstillingsdesign på Porsgrunn videregående skole vil nå starte opp hvis det er nok elever som søker. I fylkesrådmannens orginale forslag var Interiør- og utstillingsdesign ved Porsgrunn vgs. kuttet til fordel for å gjenopprette blomsterdekoratørlinje ved skolen.

Politikerne valgte også å beholde tilbudet om helse- og oppvekstfag med studiekompetanse (HAF) ved Skogmo videregående skole. Dette tilbudet var foreslått fjernet i rådmannens forslag.

- Mange som går videre i helsefaget på høyskole og universitet har først gått HAF, og vi er redd for at disse ville valgt en annerledes akademisk retning hvis de kun hadde hatt vanlig studieforberedende. Norge trenger flere som er utdannet innenfor helse og det er derfor viktig at vi opprettholder dette tilbudet, sier leder for hovedutvalg for kompetanse Maja Foss Five.

Endret elevgrunnlag

I årene som kommer vil det bli færre elever på Telemarks videregående skoler. Det har derfor vært et ønske om å redusere antall skoleplasser og dermed kostnadene ved å ha plasser som blir stående ledige. På grunn av en forventet mangel på yrkesutdannede i Norge frem mot 2030 har det også vært et ønske om å fokusere på yrkesfaglige linjer og å legge til rette for at flere lærlinger skal få læreplass.

- Vi har fått til et godt skolebudsjett som tar vare på elevene i Telemark. Særlig er jeg glad for at vi har fått et løft på 10 millioner kroner, og et løfte om fullføring. Vi skal ikke lenger ha 100 ungdommer som møter etter sommeren uten læreplass eller som ikke vet hva de skal gjøre til høsten, sier Foss Five.

Forslag fra Høyre og Senterpartiet

I tillegg til de to endringene i rådmannens forslag fra fylkesutvalget ble disse to forslagene fremmet i saken. Ingen av disse forslagene fikk flertallet med seg.

Representanten Frode Lieungh (H) fremmet følgende forslag:

TAF videreføres ved Porsgrunn videregående skole. Administrasjonen bes innarbeide kostnadene i budsjett og økonomiplan.

Representanten Terje Riis-Johansen (Sp) fremmet følgende forslag:

Utdanningsprogrammet Service og Samferdsel og Musikk gjøres søkbart på Vest-Telemark vidaregåande skule, avdeling Seljord fra skoleåret 2017-2018.

Saksdokumentene og rådmannens orginale forslag finner du her

Innstillingen fra fylkesutvalget finner du her, saksnummer er 122/16