Skien videregående skole ut på nytt anbud

Av: Tom Marius Lorier Holen, Tania Ripoll / Publisert: 03.06.2016 / Oppdatert: 03.06.2016
Fylkesutvalgsmøte 3. juni
Foto: Tom Marius Lorier Holen
Åpne

Det var resultatet av møtet i fylkesutvalget som ble holdt fredag. Et samlet fylkesutvalg ber om at anbudet blir sendt ut som totalentreprise. Det betyr at man går bort fra Lyngdalsmodellen som gjennomføringsmodell for nye Skien videregående skole, men det presiseres at det arbeidet som allerede er gjort i fase 1 i prosjektet kan gjenbrukes så langt det er mulig.

Klikk her for å lese fylkesutvalgets vedtak

Skanska og LINK arkitekt var til stede på møtet og presenterte resultatet av forprosjektet. De viste bilder og arkitekttegninger av den ferdig planlagte skolen.

Tegning av ny Skien videregående skole - ved elva

Se flere illustrasjoner fra Skanska og LINK arkitekt her

Kostnadsramme

Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen hadde lagt frem en sak for fylkesutvalget hvor det ble beregnet en samlet kostnadsramme på 740 millioner kroner for byggingen av nye Skien videregående skole, etter at blant annet riving, uteareal, parkering og nye tekniske krav er regnet med.

Klikk her for å lese saksfremlegget fra fylkesrådmannen

I løpet av de tre timene møtet varte, var det stor diskusjon blant politikerne om den økonomiske rammen for prosjektet.

- Det har vært en veldig tydelig bestilling på den økonomiske rammen for dette prosjektet. Telemark fylkeskommune har en utfordrende økonomisk situasjon og den målsummen som vi har fått presentert i saksfremlegget avviker en god del fra de 618 mill vi har vedtatt, sa Tone Berge Hansen (A).

- Det er ikke lett å se at vi går fra 618 millioner kroner til 740 millioner i dag uten at det er problematisert. Vi har behov for at fylkesrådmannen gir oss en trygghet før vi går videre, sa Terje Riis-Johansen (Sp).

Foreløpig fremdriftsplan

Politikerne i fylkesutvalget ber fylkesrådmannen Evy-Anni Evensen presentere en foreløpig fremdriftsplan for utlysning av nytt anbud på fylkestinget i neste uke. Der skal det også presenteres en plan for kontraktinngåelse av entreprenør og ferdigstilling av ny fullverdig Skien videregående skole inkludert nødvendige tekniske fasiliteter og parkering/uteareal.

Fylkesrådmannen skal også legge frem forslag på til prosjektets styring og organisering i anbuds- og byggefasen.

- Skal fortsatt bygges for 618 millioner

Det som var det springende punktet i fylkesutvalgsmøtet var hvordan fylkesutvalgets vedtak i april ble oppfattet. Fylkesutvalget oppfattet at de hadde bestilt en skole som også inneholdt parkering, teknisk rom, uteareal og annet innenfor rammen på 618 millioner i 2013 kroner.

Fylkesrådmannen hadde tolket det slik at elementene som var kommet til etter at rammen opprinnelig var bestemt, blant annet som følge av vedtak om bygging på Klosterøya istedenfor Prestejordet, var tilleggskostnader som måtte komme utenom den vedtatte rammen.

- I fylkesutvalget i april gjorde fylkesrådmannen dere oppmerksom på noen utfordringer på ting som ikke lå inne i prosjektet, sa fylkesrådmann Evy-Anni Evensen. Vi har tolket vedtaket fra siste fylkesutvalg som at rammen skulle inkludere et fullverdig skolebygg ut fra vedtatt rom- og funksjonsprogram, men ikke de elementene som aldri har vært inne i rammen da den ble satt, sa Evensen.

Fylkesutvalget understreket i vedtaket at skolen skal bygges innenfor en ramme på 618 millioner 2013-kroner og skal huse 1050 elever med vedtatte studieprogram.

Saken om bygging av ny Skien videregående skole vedtas endelig av fylkestinget tirsdag 7. juni.