Samlet for å sette dagsorden

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 11.03.2016 / Oppdatert: 11.03.2016
Kollasje fra temadag for regionale og kommunale planstrategier
Målet med dagen var å skape en arena for politikere, ledelse og planleggere i kommuner og regionale partnere.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

- En regional planstrategi er «planenes plan». Den danner grunnlaget for de mer konkrete planene, både regionalt og lokalt i kommunen, forteller prosjektleder Aslaug Norendal.

Bakgrunnen for temadagen er at kommunene er nå i gang med egne planstrategier for perioden. Fylkeskommunen arbeider også med en regional planstrategi - en plan for alle planene i fylket. Den sendes ut på høring 1. juni, med høringsfrist 15. september.

De kommunale planstrategiene vedtas i kommunestyrene. Den regionale planstrategien behandles politisk i november og desember, og godkjennes endelig ved kongelig resolusjon.

Et viktig verktøy for politikerne

- Arbeidet med disse strategiene er et viktig i ledd i arbeidet med de overodna målene vi har felles: få flere folk og arbeidsplasser til Telemark, og et enda sterkere og mer attraktivt Telemark, sa fylkesordfører Sven Tore Løkslid, som åpnet dagen.

Telemark fylkeskommune og kommunene i fylket er nå i gang med regional og kommunale planstrategier for valgperioden, og planstrategiene er et verktøy for politikk.

- Vi politikere skal vurdere hvilke planer som fortsatt skal gjelde, hvilke som skal rulleres og hvilke som trengs for å nå mye mål. Da trenger vi å evaluere virkningen av pågående planarbeid, redegjøre for viktige utviklingstrekk, se på utfordringer og vurdere langsiktige utviklingsmuligheter, sa fylkesordføreren.

- Utvikling og vekst i Telemark handler om knallhardt lagarbeid og dugnadsånd. Det handler om å tenke, ville og gjøre det som videreutvikler Telemarks fortrinn og sjel, fra kyst til fjell. Og med en Telemarksaksje på stigende kurs, skal vi sammen sørge for nye seire i årene som kommer, avsluttet Løkslid.

Utfordringer og muligheter

Første del av programmet dreide seg om utfordringer og muligheter i Telemark mot 2020, med foredrag fra blant annet Fylkesmannen, NAV, NHO, Forum for frivillige, Varden og Telemark fylkeskommune.

Attraktive Telemark

Andre del av programmet hadde tema bærekraft som verdisett for vekst og samfunnsutvikling og attraktive Telemark, med foredrag fra IMDI sør og Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling. Vigleik Stusdal fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet fortalte om statens forventninger til planene som skal utarbeides.

Knut Vareide fra Telemarkforskning holdt innlegg om hvordan skape attraksjonskraft og vekst i Telemark. Han fortalte tilhørerne om befolkningsutvikling, arbeidsplassutvikling og næringsutvikling i fylket og landet forøvrig.

Vellykkede prosjekter verden rundt

Marcus Anderson fra Nordic Place Academy snakket om hvordan lede og utvikle næringsbasert samfunnsutvikling.

Han dro fram flere vellykkede prosjekter, blant annet Smart City Copenhagen, Start-up Chile og Vancouvers Greenest City 2020.

- Man må våge å prøve nye ting, konkurransen er steinhard - man må også våge å invitere inn i prosjektet, for eksempel studenter, sa Anderson, som understreket hvor viktig det er å ha en strategisk agenda - plan - bak satsingen.

I løpet av temadagen var det gruppearbeid og verksted. Innspillene tar fylkeskommunen med seg videre i arbeidet med regional planstrategi.