Samlet er Telemark sterke

Av: Sigmund Bolme / Publisert: 11.10.2016 / Oppdatert: 12.10.2016
Fylkesordfører Sven Tore Løkslid ønsker seg et Telemark som står sammen. Samlingen var i Bø 7. oktober. Foto: Sigmund Bolme
Åpne

Temaet var E134 og om fylket skal anbefale en nordlig eller sørlig trasé når veien skal bygges ut. 

- Denne veien er utrolig viktig for Telemark, og det er derfor helt nødvendig at vi jobber samlet for å få gjennomslagskraft inn mot Stortinget. Det jobbes hardt i andre deler av landet med å få til andre strekninger, og det er derfor viktig å fortsatt stå samlet i Telemark slik at vi ikke havner bak i køen, sa Løkslid.

Viktig med konsensus

Fylkesordføreren fikk støtte fra leder for hovedutvalg for samferdsel i fylkeskommunen, Knut Duesund.

- Samferdselskomiteen på Stortinget har tidligere gitt utrykk for at de var overrasket over hvor stor enighet vi ofte har i Telemark. Det ble gjort klart at dette er viktig i slike sammenhenger og gjør det lettere for Stortinget å prioritere samferdselsprosjekter i vår region. Det er også viktig å også tenke nasjonalt og regionalt i slike prosjekter som dette, sa han.

Samfunnsnytte

Morten Ask fra Statens vegvesen la frem vegvesenets utredning på møtet, og understreket at det er svært sjeldent man ser prosjekter med så stor samfunnsnytte som utredningen viser for den nordlige traséen.

- I total samfunnsøkonomisk nytte kommer trasé nord helt klart best ut. Hvis dette prosjektet allerede lå inne i Nasjonal transportplan hadde det vært det mest samfunnsøkonomisk nyttige prosjektet i planen. Det er sjeldent vi ser så klare gevinster i samferdsel, forklarte Ask.

Bred støtte for Nord

Statens vegvesen blir støttet av NHO, lastebileierforbundet og de fleste av Telemarks kommuner. Ordfører Robin Kåss fra Porsgrunn og varaordfører Erik Næs fra Skien la vekt på at det ville være lettere å penger til veiprosjektet hvis man gikk for det alternativet som hadde støtte fra både næringsliv og vegvesenet.

Ordførerne i Seljord og Kviteseid, som ønsker seg en sørlig trasé, ble utfordret av på hva som skulle til for at de likevel ville støtte en nordlig trasé. Begge svarte at det var vanskelig å komme med noe konkret der og da, men at de skulle ta med argumentene for nordlig trasé og utfordringen hjem til kommunestyrene sine. 

Konstruktivt møte

Fylkesordføreren var svært godt fornøyd med stemningen på møtet.

- Nå ble det ikke helt enighet, men det visste vi ville være vanskelig. Det som er viktig å ta med seg herfra er den veldig gode tonen, viljen til å angripe vanskelige og kontroversielle spørsmål på en konstruktiv måte, og forståelsen for at Telemark står bedre sammen, sa Løkslid.

Han mener at Arena Samferdsel Telemark nok en gang viste verdien i å komme sammen og drøfte vanskelige saker ansikt til ansikt.

- Jeg ser nå konturene av et «Team Telemark» som begynner å klatre på tabellen og vinner kampene. Hvis vi fortsetter å jobbe godt sammen så er jeg sikker på at jeg snart kommer til å kjøre på denne veien, avsluttet Løkslid.