Samler samferdselstelemark

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 12.03.2015 / Oppdatert: 27.10.2016
Terje Riis-Johansen på talerstolen Arena Samferdsel Telemark
Fylkesordfører Terje Riis-Johansen.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Forumet møttes for første gang i Bø onsdag. Deltakerne kom fra kommuner, regionråd, fylkeskommunen, Statens vegvesen, Kystverket, NHO, Fylkesmannen, E134 Haukelivegen AS, Grenland Havn AS, Lastebileierforbundet, Jernbaneforum Sør og andre samarbeidspartnere.

- Vi tror dette vil være et viktig grep for å samle oss om de satsingene vi vil prioritere for fylket vårt, sier fylkesordføreren.

Forumet skal være en regelmessig møteplass som møtes årlig eller halvårlig.

Vil opptre samlet

Riis-Johansen forteller at hensikten med forumet er at fylket skal opptre samlet.

- Det handler om dialog, det handler om å forsterke kulturen vi har i dag, og at budskapet skal være likt.

Håpet er at politikere, næringsliv og organisasjoner skal kunne påvirke nasjonale myndigheter når det kommer til samferdsel.

- Vi skal være sikre på hva som er Telemarks posisjon i de viktige sakene, og at vi skal være tidlige ute. Skal vi lykkes i neste NTP-runde, må vi allerede være på prosessen.

Gruppearbeid på Arena Samferdsel Telemark

Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Presenterte Øst-Vestutredningen

På samlingen presenterte Kjell Solheim, avdelingsdirektør i Statens vegvesen Telemark, Øst-Vestutredningen, som har høringsfrist 8. mai.

Dagfinn Fløystad, avdelingsdirektør i Styrings- og strategistaben Region sør.

Han presenterte rapport for analyse- og strategifasen NTP 2018-2027, og dro fram hva som er viktig for Telemark i Nasjonal Transportplan.

- Viktig å samkjøre synspunkter

I etterkant av presentasjonene var det diskusjon i grupper om fylkets største utfordringer, hva som er viktig for å få gjennomslag i NTP, og hvordan lykkes i å vinne frem i de statlige prioriteringene.

Deltakerne likte godt formen for å samarbeide.

- Dette skulle vi hatt mer. Her samles fylkeskommune, kommuner, fylkesmannen, politikere og fagfolk som kan diskutere sammen. Det kan man få en effekt ut av, sier ordfører på Notodden Jørn Christensen.

Også leder for hovedutvalg for samferdsel, Sigbjørn Molvik var fornøyd.

- Det at alle kommuner, fylkeskommunen og organisasjoner så tidlig som mulig prøver å samstyre samkjøre synspunkter på større jernbane og veiutfordringer er ekstremt viktig. Historie har vist at jo tidligere vi blir enige, jo større sjanse for å få gjennomslag, sier Molvik.