Pilene peker opp for Telemark!

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 02.09.2016 / Oppdatert: 05.09.2016
Fylkesordfører Sven Tore Løkslid
Fylkesordfører Sven Tore Løkslid gleder seg over tallene fra NAV og SSB.
Foto: Tom Riis
Åpne

Ved utgangen av juli var det registrert 2662 helt ledige ved NAV i Telemark, det er 3 prosent av arbeidsstyrken. Dette er en nedgang på 13 prosent eller 386 personer fra samme måned i fjor.

Det er særlig blant de under 40 år at ledigheten har gått ned. Utviklingen på arbeidsmarkedet i 2016 har så langt vært mer positiv for Telemark enn for mange andre fylker.

- At det er ledigheten blant de unge som går mest ned er veldig gledelig. Vi vet at arbeidsplasser og befolkningsvekst henger tett sammen, og for å få unge mennesker til Telemark så er vi avhengig av å kunne tilby de arbeidsplasser, sier Løkslid.

- Vi har tydeligvis gjort noen riktige grep i Telemark. Jeg kommer til å ta initiativ til et møte med NAV-direktør Terje Tønnesen for å høre hva Telemark fylkeskommune kan bidra med og om det er noe vi kan gjøre mer av for å få ytterligere nedgang i ledigheten, sier Løkslid.

Befolkningsvekst i Telemark

Fra april til juni økte Telemarks befolkning med 418 personer. Vi må tilbake til høsten år 2000 for å finne et kvartal med større tilvekst.

Fylkesordfører Sven Tore Løkslid er glad for denne positive utviklingen

- Det er positive nyheter for Telemark, sier fylkesordfører Sven Tore Løkslid. - Vi trenger befolkningsvekst i dette fylket og jeg tror at vi jobber sammen i Telemark så skal vi også klare det.

Fylkesordføreren mener disse tallene ikke bare er gode nyheter for oss som bor her, men også god markedsføring av fylket vårt

- Det er viktig at vi som bor i Telemark også snakker om dette når vi møter folk utenfor fylket. Min oppfordring at alle på Telemarkslaget bruker disse tallene og framsnakker fylket vårt, sier Løkslid. 

Flere flytter til Telemark

Befolkningsveksten skyldes et fødselsoverskudd på 52 personer, en netto innvandring på 315 personer og en innenlandsk nettoinnflytting på 51 personer. Særlig positivt er det at det igjen er flere fødte enn døde. For første gang på flere år er det også et kvartal der flere flytter til Telemark fra andre fylker enn fra Telemark til andre fylker.

Fylkesordføreren minner om at dette er tall for ett kvartal og at det er viktig å se om trenden også holder seg over lengre tid.

- Forhåpentligvis er dette et tegn på at vi er på riktig vei og jeg er foreløpig forsiktig optimist, sier Løkslid. 

Bø vokser mest i Norge 

Sammenlikner vi med samme tidspunkt i 2015, bor det nå nesten 800 flere personer i Telemark. Relativt sett er det særlig Bø som har hatt høy vekst det siste året, med en økning i folketallet på 3,9 prosent. Ingen andre kommuner i landet har hatt en så høy prosentvis vekst i folketallet som Bø det siste året.