På juleturné for lærlingene

Av: Sigmund Bolme / Publisert: 21.12.2016 / Oppdatert: 21.12.2016
Maja Foss Five og Ådne Naper poster julekort for læreplasser. Foto: Sigmund Bolme
Åpne

KS har tidligere hatt som mål at kommunene skal ha 1 lærling i kommunal drift per 1000 innbyggere. Fra 2017 skal dette målet økes til 2 per 1000, og det trengs derfor en innsats fra alle kommunene i Telemark.

En stor ressurs

Foss Five og Naper er opptatt av at lærlinger er en ressurs og ikke en utgift for kommunene.

- Det er mye å vinne for kommunene som tar inn lærlinger. Først og fremst lønner det seg. Mange tror at lærlinger er en utgift, men de bidrar tvert imot til en stor verdiskapning hvis man tar dem inn som en del av grunnbemanningen og lar dem jobbe selvstendig, forklarer hovedutvalgslederne.

- I tillegg er det en unik mulighet for kommunen til å ta inn og forme arbeidskraften som den trenger for fremtiden. Tenk på det, når lærlingen er ferdig og kan gå inn i vanlig jobb er personene allerede kjent med rutinene og hva som trengs på arbeidsplassen. Lærlinger er også unge friske hoder som vi vet bidrar til kompetanseheving og faglig utvikling hos andre ansatte. Dette er en vinn-vinn situasjon for alle involverte, sier Maja Foss Five og Ådne Naper. 

Flinke i Nome

I Nome kommune har de redusert vikarbudsjettet og trukket lærlingene inn i grunnbemanningen. Det sparer penger, og for kommunen har lærlingene blitt en nødvendig del av driften. Satsningen har gitt resultater og med 1,8 lærlinger per 1000 innbyggere er Nome den kommunen i Telemark som i 2015 lå best an til å nå KSs nye målsetting. Nome satser særlig på helsefagarbeidere som kommunen vil få enda større behov for i årene som kommer. Foss Five og Naper anbefaler derfor de andre ordførerne i Telemark å ta en tur til Nome for inspirasjon og ideer.

Kommunene tar utfordringen

Til sammen besøkte hovedutvalgslederne 11 ordførere i Telemark, de resterende 7 får julekort i posten, og det har ikke skortet på lovnader om innsats. De to omreisende fylkespolitikerne ble også positivt overrasket over hvor mye kommunene allerede har fått til i 2016.

- Det var en vennskapelig oppfordring vi reiste rundt med, og det var derfor desto hyggeligere å få vite at kommunene virkelig har tatt i et tak i dette i 2016. Vi reiste rundt med 2015 tall, men ser at nesten alle kommunene har tatt grep for å komme opp på kravet om 1 per 1000. Ordførerne er også veldig positive til å satse for å nå de nye målene for 2017 så dette tror vi går veien, smiler Foss Five og Naper.