Over 30 millioner til verdensarv i Telemark

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 21.03.2016 / Oppdatert: 01.04.2016
Rjukan sett fra Krossobanen (Foto: Eystein M. Andersen)
Prosjekt «Company Towns» har som mål at byområdene på Notodden og Rjukan som omfattes av verdensarven over tid blir satt i stand eller tilbakeført, og at innbyggerne skal få veiledningsmateriell og økonomisk støtte for antikvarisk istandsetting og tilbakeføring.
Foto: Eystein M. Andersen
Åpne

Med en samlet søknadssum på 67 millioner kroner er dette en bra uttelling, ifølge verdensarvkoordinator i Telemark fylkeskommune, Alexander Ytteborg.

- Dette viser at det er høyt fokus og stor satsning på industriarven vår. Slike tildelinger bidrar til å løfte verdensarvområdet og Telemark, sier verdensarvkoordinatoren.

Han er veldig fornøyd med årets tildelinger, men ønsket seg mer til jernbanefergene.

- Jeg hadde også gjerne sett at istandsettingstiltakene på «Ammonia» og «Storegut», samt slippen på Tinnoset var tilgodesett med mer penger, sier Alexander Ytteborg.

Årets tildelinger til fylkeskommunen fordeler seg slik:

 • Verdensarvkoordinator – verdensarvråd, 1 250 000
 • Company towns, 1 000 000
 • Lienfoss med tømmerrenna, 4 500 000
  • Istandsetting av tømmerrenna på strekningen Lienfoss
  • Hyttebyen, og brua til Lienfoss kraftstasjon
 • Mannheimen 5 000 000
  • Istandsetting/restaurering
 • Prosjekt sikring – synteseovn, 1 000 000
 • Skiltplan – skilting på Lienfoss, 260 000
 • Fredet bygg og anlegg i privat eie, flere bygninger, ca. 2 500 000
 • Prosjekt undervisningsverktøy, avslag
 • Mulighetsstudie verdensarvsenter, avslag
 • Tilleggssøknad verdensarvkoordinator, avslag

Tildelinger til Norsk Industriarbeidermuseum fra Riksantikvaren:

 • Rjukanbanen
  • Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) land, 765 000
  • Prosjekter på land, 6 027 876
 • Fartøyvern
  • Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) vann, 2 000 000
  • Storegut, 1 664 300
  • Ammonia, 2 242 500

Samlet sum tiltak i verdensarven, 31 209 676 kroner.

Mannheimen - største prosjektet

Det største prosjektet i Tinn er istandsettelse av Mannheimen med tilbakeføring av fasadene så nært opp til opprinnelig uttrykk som mulig. Prosjektet vil omfatte hele bygningen fra tak til drenering, og er kostnadsberegnet til 20 millioner kroner. Det vil gå over to år.

Mannheimen er i dag Tinn kommunes asylmottak, men ble bygd i 1916 av Hydro for å huse enslige menn som kom til Rjukan. Bygget er et av de signifikante objektene i verdensarven.

Lienfoss med tømmerrenna

Det største prosjektet i Notodden er Lienfoss kulturmiljø som er definert som en viktig oppsluttende verdi til verdensarven. Prosjektet omfatter istandsettelse av tømmerrenna i strekningen fra Lienfoss til Kanalbyen, istandsettelse av Lienfoss bru som var inngangspartiet til Lienfoss kraftstasjon, opprustning av gangveien og arkeologisk utgraving og formidling av kraftstasjonsruinen.

Dette prosjektet er beregnet å koste noe over 16 millioner kroner, og vil gå over to år. Det blir gjort i nært samarbeid med Hydro Energi og Øst-Telemarkens Brukseierforening.

Company Towns

Verdensarvrådet håper å få etablert en støtteordning for de som eier verdensarvbygg i byområdene på Notodden og Rjukan. Målet er at innbyggerne i byene skal få direkte nytte av verdensarvstatusen. Riksantikvaren har bevilget 1 million kroner til pilot i 2016.

Prosjekt «Company Towns» har som mål at byområdene på Notodden og Rjukan som omfattes av verdensarven over tid blir satt i stand eller tilbakeført, og at innbyggerne skal få veiledningsmateriell og økonomisk støtte for antikvarisk istandsetting og tilbakeføring. Prosjektet skal bidra til god forankring omkring verdensarvverdiene blant innbyggerne.