Oppstart for ny gang og sykkelvei i Siljan

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 21.04.2016 / Oppdatert: 21.04.2016
Fylkesordføreren og ordføreren i Siljan starter opp bypakkeprosjekt i Siljan
Ordfører Kjell Sølverød i Siljan, med fagbrev i skogbruk, sagde ned ei gran ved Holtesletta. Her med fylkesordfører Sven Tore Løkslid.
Foto: Birgitte Finne Høifødt
Åpne

Det største Bypakke Grenland prosjektet i Siljan er nå gang. Byggingen av den nye 1,4 km lange gang og sykkelveg mellom Heivannet og Holtesletta (fylkesveg 32) skal i hovedsak være ferdig i november. Deretter vil det bli asfaltert.

Prislappen på vegen er ca. 18 millioner, billigere enn først prosjektert.

Farlig vegstrekning

-Dette vil knytte småsamfunn sammen. De som farter mye her opplever denne vegstrekningen som farlig, sa Sølverød.  

Noe av formålet med planen er å legge opp til tryggere ferdsel for myke trafikanter på strekningen. Boligområdet Holtesletta i øst er blant Siljans største. Å koble sammen dette området med boligene ved Holtesletta har lenge vært høyt prioritert i Siljan.

I tillegg ønsker en å tilrettelegg for økt bruk av kollektivtrafikk ved å ruste opp de busslommer som er på strekningen. Disse vil også få tryggere adkomst via den nye gang- og sykkelvegen.

Trygt å ta buss

-Her skal det også bli trygt å ta bussen, slik at man lettere kan reise kollektivt, sa fylkesordfører Sven Tore Løkslid.

-Det er viktig også for Siljan og en veldig positivt bidrag til alt det positive som nå skjer med Siljan, sa ordfører Kjell Sølverød til avisa Varden.