- Nødvendig med midlertidige tiltak

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 09.03.2016 / Oppdatert: 11.03.2016
Gaustatoppen
I sommer blir det skyttelbuss hver dag her.
Foto: Dag Jenssen
Åpne

Flere og flere besøker det populære turistmålet i Tinn kommune. Det fører ofte til parkeringskaos når flere hundre bilister feilparkerer langs fylkesveg 651.

Prosjektet Dale-Bitringsnatten jobber for å bedre den kritiske situasjonen med trafikk- og parkeringsforhold ved Gaustatoppen. Prosjektet søkte derfor fylkeskommunen om penger til skyttelbuss, parkeringsvakter, flere innfallsporter til toppen og vinterparkering.

Saken ble behandlet av hovedutvalg for samferdsel og hovedutvalg for næringsutvikling denne uken, og ble enstemmig vedtatt i begge møter.

Store trafikale utfordringer

- Med de store trafikale utfordringene langs fylkesvegen er det viktig og nødvendig med midlertidige tiltak, sier Knut Duesund, leder for hovedutvalg for samferdsel.

Jørund Ruud er leder for hovedutvalg for næringsutvikling.

- Dette støtter opp om målet for å økte gjestetilfredsheten for besøkende til Telemark. Tiltaket støtter også satsingsområdet områdeutvikling og attraksjoner, forteller han.

Skyttelbuss hver dag om sommeren

Samferdselsutvalget vedtok å tildele 559 000 kroner til skyttelbuss, parkeringsvakter og vinterparkering for sesongene 2016, 2017 og 2018. Pengene kommer fra fylkeskommunens drift- og vedlikeholdsbudsjett, og tildeles samlet i år.

Skyttelbussen vil avlaste området på en effektiv og miljøvennlige måte. Bussene skal gå hver dag i sommersesongen, og hver helg til og med høstferien.

Parkeringsvakter vil være på jobb i de mest hektiske periodene, det vil si de fire til seks helger i august og september.

Tiltaket som dreier seg om vinterparkering, dreier seg om å få på plass en avtale, og sørge for snøbrøyting.

Flere veier til toppen

Næringsutvalget vedtok å tildele 200 000 kroner fra regionale utviklingsmidler til tiltaket «Flere innfallsporter til toppen» for 2016-sesongen i prosjektet Dale-Bitringsnatten i år.

Prosjektet ønsker i samarbeid med Turistforeningen, Viddasenteret og Fylkesmannen å vurdere flere alternativer ruter til toppen for å avlaste Stavsro. I tillegg ønsker de å skilte og markedsføre rutene.

Sanitæranlegg og parkeringsplasser

Det er også skissert to andre tiltak; midlertidig utviding av sanitæranlegg og oppmerking av parkeringsplasser. Her er fylkeskommunen i dialog med Statens vegvesen om kostnadene, for å se om dette kan bli finansiert fra drift- og vedlikeholdsbudsjettet for fykesvegene.

Prosjektet vil også finansieres av kommuner og næringsliv i området. Tinn og Hjartdal kommuner satt i fjor høst opp midlertidige skyttelbusser.