Nest best i klassen

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 14.04.2016 / Oppdatert: 14.04.2016
Elever i klasserom på Porsgrunn videregående skole.
Foto: Dag Jenssen
Åpne

Det viser rapporten Skolekvalitet i videregående opplæring. Rapporten viser også at de videregående skolene har den fjerde beste skolekvaliteten bare slått av Oslo, Akershus og Vest-Agder.

Gledelig for Telemark

-Først og fremst er dette strålende nyheter om videregående opplæring i Telemark og en inspirasjon til videre arbeid med kvalitet i videregående opplæring, sier leder i hovedutvalg for kompetanse Maja Foss Five.

Hovedmålene for videregående skoler i Telemark er økt gjennomføring og økt læringsutbytte.

-Denne rapporten viser at det målrettede arbeidet med for å økt gjennomføring og læringsutbytte bærer frukter, sier fylkesopplæringssjef Helge Galdal.

Telemark havner også på andre plass når det gjelder deltagelse i skolen og fullføring på normert tid.

-Nå trenger vi tid til å sette oss ordentlig inn i rapporten. Vi vil bruke resultatene til videre utvikling i alle våre videregående skoler, sier Galdal.

Bruker ulike indikatorer for å måle kvalitet

Rapporten er laget av Senter for økonomisk forskning (SØF) på oppdrag av Kunnskapsdepartementet.  Rapporten søker å finne gode indikatorer for å måle kvaliteten i videregående opplæring, basert på tall fra SSB. Resultatene er justert for ulike inngangsverdier fra grunnskolen, slik at indikatorene sier noe om de videregående skolenes egne bidrag til gjennomføring, deltakelse og læringsutbytte (karakterer).

Det er flere forhold som ikke undersøkes i rapporten, blant annet skolenes evne til å skaffe lærlingplasser, elevenes trivsel, mobbing, sosiale ferdigheter, skolenes utviklingsarbeid. Indikatoren for skolekvalitet må derfor betraktes som en relevant, men ikke en komplett indikator på den «sanne» skolekvaliteten.