Mer til veier, kollektiv og næring

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 08.12.2016 / Oppdatert: 08.12.2016
Behandling av budsjett for 2017
Politikerne i fylkestinget avgir stemmer i budsjettsaken.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

I tillegg legges det mer penger til fagopplæring, noe som ytterligere styrker prioriteringen av videregående opplæring i fylkesrådmannens budsjettforslag.

Det ble vedtatt på fylkestingets møte i Vrådal 8. desember. Budsjettet har tidligere vært til politisk behandling i de ulike hovedutvalgene, og i fylkesutvalget i november.
I budsjettforslaget fra fylkesrådmannen for perioden 2017 til 2020 inneholdt en tydelig prioritering av videregående opplæring og fylkesveger. Det skal brukes mer ressurser på yrkesfagelever og styrking av det pedagogiske arbeidet i skolene.
 
Samtidig foreslo fylkesrådmannen kutt på flere områder, særlig i fylkeskommunens administrasjon.

Styrker videregående opplæring

I budsjettdebatten la Tone Berge Hansen (Ap) fram posisjonens alternative budsjett på vegne av Arbeiderpartiet, Sosialistisk venstreparti, Kristelig folkeparti og Rødt.

- Vi er glad for løftet som ligger i budsjettet innenfor kompetanse. Å gi ungdommene en mulighet til å fullføre opplæringen er viktig. Derfor velger vi å styrke kompetanseområdet på flere områder, sa Berge Hansen.
- Jeg er kjempefornøyd med budsjettet. Det er et løft på 10 millioner kroner til videregående opplæring med et løfte om fullføring. Vi skal ikke lenger ha 100 ungdommer som møter sommeren uten læreplass eller vite hva de skal gjøre til høsten, sa Maja Foss Five (Ap), hoveudtvalgsleder for kompetanse.

Ros til fylkesrådmannens budsjettforslag

Høyres Gunn Marit Helgesen roste fylkesrådmannens forslag til budsjett.
- Jeg er glad for at det legges opp til sterk budsjettdisiplin, sa Helgesen. Også Berge Hansen roste rådmannen.

- Jeg vil gi ros til rådmann, ledere og ansatte til å virkelig ta de politiske signalene. Dere har jobbet hardt og godt med effektivisering. Dette er et veldig godt budsjett for Telemark fylkeskommune, sa hun.

Stor enighet

De ulike partiene i opposisjonen presenterte separate forslag til budsjett som alle falt mot posisjonens samlede budsjettforslag.

Det var derimot stor enighet om en lang rekke verbalforslag som kom fra såvel posisjon som opposisjon.

Blant verbalforslagene som ble vedtatt var:

• Sommerskole beholdes
• Landslinjetilbudet for yrkessjåfører ved Notodden videregående skole opprettholdes. Administrasjonen bes jobbe for å sikre fullfinansisering til de andre landslinjene i fylket
• Støtte til arbeidet med kartlegging av ressursene på Fehnsfeltet i Nome
• Forsering av gjennomgangen av godtgjøringsreglementet til politikerne, med sikte på å legge fram revidert forslag våren 2018 med iverksettelse fra fylkestingsvalget 2019.
• Styrking av det psykososiale miljøet for elevene gjennom satsing på relasjonskompetanse
• Støtte opp om arbeidet for å sikre statlig budsjettstøtte til Notodden flyplass
• Fylkesrådmann bes legge fram sak om å bidra til prosess om ny organisering av reiselivet i Telemark
• Fylkesrådmann bes legge fram sak om tiltak for å redusere kasting av mat i fylkeskommunens virksomheter, i tillegg til å kontakte kommunene i fylket for å sette i gang tilsvarende arbeid
• Fylkesrådmann bes evaluere avtalen med NFF Telemark og Odd Ballklubb som løper ut 2017
• Fylkesordfører bes kontakte Høgskolen i Sørst-Norge for å sikre desentralisert høgskolestruktur
• Ber regjeringen redusere de nye kuttene som er foreslått i helseforetakene, alternativt at Sykehuset Telemark skjermes fra kutt i 2017

Dobbelt så mange lærlinger

Posisjonens budsjett har styrket en rekke områder, blant annet antallet lærlinger i fylkeskommunen til 40, mot 26 i fylkesrådmannens forslag. 

De ønsket også å gi ekstra midler til en rekke områder, inkludert 5 millioner kroner til Telemarkskanalen, 8 millioner mer til kollektiv, 8,4 millioner kroner til fylkesveger, , 6 millioner kroner til arbeid med næringsutvikling, 10 millioner kroner til et ny klimafond i budsjettperioden og 2 millioner kroner til Telemark Musuem.

- Vi vet at det i årene som kommer vil være betydelige behov for ytterligere investeringer på flere områder. Vi er opptatt av å ta hele Telemark i bruk. Det betyr at både distrikt og byer skal prioriteres, sa Tone Berge Hansen da hun presenterte posisjonens budsjettforslag.

Vil beholde sommerskole

Det var tverrpolitisk enighet om å beholde fylkeskommunens tilbud om sommerskole, et tilbud hvor elever og lærlinger som har stryk eller ikke vurdering i matematikk og naturfag får en ny sjanse med et to ukers kurs inkludert avsluttende eksamen.

- Det er høye gjennomføringstall for sommerskolen. 75 prosent gjennomfører, de må bli bedre. Så viktig at vi går inn for å fortsette med sommerskolen. Klarer vi å hjelpe en elev, er det billigere for fylkeskommunen og det har verdi for den eleven, sa Elisabeth Holien (Ap).

Budsjett på 3,5 milliarder

Totalt var fylkesrådmannens budsjettforslag for 2017 på 3,4 milliarder kroner. Driftsbudsjettet er på 2,5 milliarder, mens 0,9 milliarder kroner er foreslått til investeringer. Nå som politikerne har behandlet budsjettet, økes dette til 3,5 milliarder kroner.

Fylkeskommunens økonomiske situasjon er preget av høy lånegjeld, og økonomiplanen for de neste årene legger opp til betydelige låneopptak. Bakgrunnen for dette er store investeringer som ny Skien videregående skole, Bypakke Grenland, fylkesveg 359 Kaste-Stoadalen.

Også fullfinansiering av Hjalmar Johansen og Skogmo videregående skoler og samlokalisering av Bamble videregående skole ligger inne i budsjettet.

Dette ville opposisjonen

Gunn Marit Helgesen (H), Terje Riis-Johansen (Sp), Knut Morten Johansen Frp og Olav Kasland (V) la fram separate alternative budsjettforslag.
Her finner du noen av forslagene fra de ulike partiene:

Høyre:
30 millioner til samferdsel, med hovedvekt på vedlikehold av fylkesveger
9,2 millioner kroner til videreågende opplæring
3 millioner kroner til Telemarkskanalen
800 000 kroner for å beholde Teknisk allmenfag (TAF)
1 million kroner til stimuleringstilskudd til lærebedrifter

Klikk her for å laste ned det alternative budsjettforslaget (PDF)

Senterpartiet:
10 millioner kroner til veipakke til dårlige fylkesveger
240 000 kroner: flytte fylkesbiblioteket til Bø
100 000 kroner til “Liverpoollinje ved Vest-Telemark vidaregåande skule
200 000 kroner mer til Kvitsund Gymnas
50 000 kroner til næringshager i alle kommuner

Klikk her for å laste ned det alternative budsjettforslaget (PDF)

Fremskrittspartiet:
93,6 milioner kroner til vedlikehold fylkesveg/tunnelsikring
10 millioner kroner til kommunale næringsfond
9 millioner kroner til videregående opplæring
1 million kroner til Toppidrettsgymanset
800 000 kroner for å beholde Teknisk allmenfag (TAF)

Klikk her for å laste ned det alternative budsjettforslaget (PDF)

Venstre:
21 millioner kroner til vedlikehold av fylkesveger
8 millioner kroner til kollektiv utenfor Bypakka
6 millioner kroner til kommunale næringsfond
9 millioner kroner til videregående opplæring
800 000 kroner for å beholde Teknisk allmenfag (TAF)

Klikk her for å laste ned det alternative budsjettforslaget (PDF)