Lager undervisningsprosjekt om verdensarven

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 02.05.2016 / Oppdatert: 02.05.2016
Bilde av Rjukan fra 1909
Foto: Riksantikvaren
Åpne

Det skal utvikles undervisningsverktøy og læreplaner om verdensarven som skal brukes fra barnehage til videregående skole. I tillegg blir det lyst ut en stilling som prosjektleder for å jobbe med dette.

-Dette er et fantastisk prosjektet, og et stort og interessant satsingsfelt i verdensarvområdet, sier verdensarvkoordinator Alexander Ytteborg.

Målet er at alle oppvoksende generasjoner i verdensarvområdet og i Telemark skal kjenne til verdensarven som fenomen og historie.

-Nå får vi sjansen til å jobbe målrettet mot de unge slik at de kan se verdien av verdensarven som utgangspunkt for stolthet, identitet, kompetanse og forståelse for bevaring av den unike kulturarven vi har i Telemark, sier Ytteborg. 

Han er kjempeglad for alle midlene som er stilt til rådighet lokalt og regionalt for å få dette prosjektet på plass.

Kan brukes også andre steder

-Undervisningsmateriellet skal også kunne brukes av barn og unge utenfor verdensarvområdet, og konseptet skal kunne spres til andre verdensarvsteder, sier Ytteborg.

Prosjektet er foreløpig unikt i Norge, og kan sette Rjukan-Notodden Industriarv i førersetet for tilsvarende prosjekter på de andre verdensarvstedene. Prosjektets innhold skal være sammenfallende med temaene i Klima- og miljødepartementas basisutstilling for norske verdensarvsteder – en utstilling som skal formidles ved alle verdensarvstedene i Norge.

-Banebrytende internasjonalt

-Prosjektforslaget vekket begeistring da UNESCO vurderte søknaden om verdensarvstatus i 2014, forteller Ytteborg.

En samlet læreplan med undervisningsopplegg om Rjukan-Notodden Industriarv for barnehage, grunnskole og videregående skole er banebrytende, også internasjonalt.

-Vi ser frem til å komme i gang, og håper å ha den nye prosjektlederen på plass etter sommerferien», avslutter Ytteborg. Stillingen lyses i første omgang ut for ett år med mulighet til forlengelse. 

Mer informasjon
Se prosjektplanen for undervisningsopplegget om verdensarven.