Klarsignal for skoleparkering

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 19.10.2016 / Oppdatert: 19.10.2016
Fylkesordfører Sven Tore Løkslid
Foto: Tom Riis
Åpne

Hovedutvalget vedtok i møte 4. oktober at parkeringen for skolen må ligge under ett av skolens bygg. Denne løsningen hadde en anslått kostnadsramme på ca. 30 millioner kroner, noe som ville ha ført til sprekk for budsjettrammen for byggeprosjektet. Derfor ba Telemark fylkeskommune om at saken ble tatt opp igjen.

Under behandlingen i hovedutvalget i dag presenterte leder for eiendomsforvaltningen i Telemark fylkeskommune, Truls Moen fire alternative løsninger for utvalget:

  1. Parkering under den nye skolen, i tråd med teknisk hovedutvalgs tidligere vedtak
  2. Et parkeringsanlegg på fylkeskommunens tomt mellom skolen og grøntarealet
  3. Parkering under torget ved Hollenderiet
  4. Parkering på fylkeskommunens tomt mellom skolen og grøntarealet, i tilknytning til Steinar Moe Eiendom AS sin tomt

Teknisk hovedutvalg landet på alternativ fire, med parkeringshus mellom skolen og grøntområdet. Foreløpige beregninger viser at denne løsningen potensielt kan gi maksimalt 125 parkeringsplasser, og i tillegg kan det være mulig å bygge på en etasje til som potensielt gir maksimalt 55 parkeringsplasser. Dette er tall som må utredes nærmere i samarbeid med Skien kommune.

Fylkesordfører Sven Tore Løkslid var fornøyd med dagens vedtak i Teknisk hovedutvalg, og takket Skien kommune og hele det politiske miljøet for det enstemmige vedtaket, og viljen til å finne en løsning begge parter lever godt med.

- Nå er det full fart videre med byggeprosjektet, sier fylkesordføreren.

Mer detaljer om løsningen skal legges frem sammen med landskapsplan for grøntområdet før 1. januar 2017.