Justerer budsjettfordelingsmodell

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 28.04.2016 / Oppdatert: 28.04.2016
Leder for hovedutvalg for kompetanse Maja Foss Five holder innlegg på fylkestinget i Langesund 27. april 2016.
Maja Foss Five på talerstolen under fylkestinget i Langesund 27. april.
Foto: Eva Susanne Drugg/ Telemark fylkeskommune
Åpne

Det ble enstemmig vedtatt av politikerne i fylkestinget denne uken.

Den nåværende modellen ble sist justert i 2012, men har ikke fungert optimalt når det kommer til den reelle fordelingen av midler. Det er spesielt kompensasjonen skolene får for dårlig kapasitetsutnytting som ikke virker slik det er ønskelig.

I tillegg er det tekniske forhold som har med det praktiske budsjettarbeidet å gjøre, som er bakgrunnen for justeringen.

Endringer

Nå skal ordningen med å gi skoler om har dårlig kapasitetsutnytting fjernes og grunntildelingen økes. Grunntildeling er et beløp som er likt for alle skoler uavhengig av størrelse

Skolene vil som tidligere få tilskudd for minst ti elever i hver gruppe, men minstetallet økes til elleve elever fra høsten 2017. Dette er en ordning som sikrer en minstefinansiering dersom det er nødvendig å opprette små grupper

Det blir også tekniske endringer i regnearket gjør modellen lettere å forstå, lettere å bruke og reduserer det manuelle arbeidet. Endringene trer i kraft fra 1. august.

- En mer forutsigbar modell

Leder for hovedutvalg for kompetanse, Maja Foss Five, fortalte fra talerstolen om en god diskusjon da saken var oppe i hovedutvalget tidligere i år.

- En slik modell er ikke hogd i stein, samtidig som skolene ønsker forutsigbarhet. Jeg håper den modellen vi har kommet frem til er en bedre og mer forutsigbar modell, sa Foss Five.

Mer om budsjettfordelingsmodellen

Fylkesrådmannen bruker budsjettfordelingsmodell en for å fordele det totale beløpet i fylkeskommunens budsjett som er satt av de til videregående skolene. Hver skole er ansvarlig for å sette opp sitt eget budsjett.

De siste årene har totalrammen til videregående opplæring vært om lag 950 millioner kroner. 200 av disse blir satt av til fagopplæring i bedrift, ulike prosjekter, spesielle formål og skoleeierfunksjonen. De siste 700 millionene blir fordelt gjennom budsjettfordelingsmodellen til skolene.