- Ingen budsjettsprekk

Av: Eva Susanne Drugg, Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 19.02.2016 / Oppdatert: 19.02.2016
Ny Skien videregående skole bygges på Klosterøya
Nye Skien videregående skole bygges på Klosterøya.
Foto: Tom Marius Lorier Holen
Åpne
Portrett Evy-Anni Evensen

Vi jobber ut fra rammen som politikerne har gitt oss i investeringsbudsjettet, men planleggingen pågår ennå. Den endelige budsjettet vedtas av fylkestinget i juni, sier hun.

Eie eller leie?

Da det i 2013 ble bestemt at ny Skien videregående skole skulle bygges på Klosterøya, var mulighetene for utstrakt samarbeid med naboene på Klosterøya et av fortrinnene som ble trukket frem. 

- Nå viser de økonomiske vurderingene at det vil bli betydelige dyrere å leie lokaler fra naboene, enn å eie, samtidig som det er viktig for gjennomføring og læringsutbytte at undervisningen foregår på skolen, forklarer fylkesrådmannen.

Fylkesutvalget fikk torsdag denne uken en orientering om nye Skien videregående skole.

- Etter vårt møte i går har politikerne i fylkesutvalget gitt oss et klart signal om at de ønsker at kantine, Black Box, dansesal og lignende skal være en del av det nye skolebygget på Klosterøya, sier Evensen.

Det jobbes nå videre ut fra dette premisset, for å se på hva som er tekniske mulig innenfor rammen.

Nabosamtaler

Fylkeskommunen skal i neste uke møte naboene på Klosterøya.

- Vi skal snakke med dem om hvilke behov og ønsker de har til vår etablering, og hvilke samarbeidsmuligheter vi ser i det vi planlegger for nå, understreker Evensen.

Jobber videre med ulike løsninger

Investeringsrammen for den nye skolen er på 618 millioner kroner, men endelig sum settes av fylkestinget i juni. Kantine, Black Box, dansesal, bibliotek og lignende ligger inne i det forslaget som det jobbes med.

Grunnlaget for kalkylen som ligger bak rammen for ny Skien videregående skole er blant annet et internt notat fra 2013. Notatet ble opprinnelig laget for å bygge skole på Prestejordet, og rammen ble ikke oppdatert etter at prosjektet ble vedtatt bygget på Klosterøya.

Lyngdalsmodellen

Prosjektet er bygget på Lyngdalsmodellen. En av forskjellene fra vanlige byggeprosjekter er at her blir ikke priskalkylen beregnet ut av en eksisterende modell.

I Lyngdalsmodellen finner oppdragsgiver og entreprenør sammen ut hvordan bygget skal bli gjennom en samspillsprosess.

Veien videre

Rivingen av eksisterende bygg starter i begynnelsen av mars, etter orienteringsmøte med naboene.

Byggingen starter ved årsskiftet 2016/2017.

Den nye skolen skal stå klar til skolestart 2018.