Hva skal fylkeskommunen prioritere?

Av: Sigmund Bolme / Publisert: 24.11.2016 / Oppdatert: 24.11.2016
Fylkesutvalget debaterte budsjettet på onsdag. Foto: Tom Riis
Åpne

I fylkesrådmannens budsjettforslag for 2017 til 2020 prioriteres videregående opplæring og fylkesveger i 2017. Men samtidig foreslås det å kutte på flere områder, særlig i administrasjonen.

I fylkesutvalgets debatt kom de forskjellige partiene og koalisjonene med ulike forslag til justering av prioriteringene. Ønsket om økt styrking av samferdselsbudsjettet, avveining mellom dekklegging og satsing på kollektivtilbudet, videre arbeid mot Fensfeltet og plassering av fylkesbiblioteket var noen av problemstillingene som ble diskutert.

Godt budsjettforslag

Politikerne signaliserte at det var godt fornøyd med rådmannens forslag, som de opplevde ivaretok de politiske signalene som har kommet.

- Satsinga på videregående opplæring er tverrpolitisk ønsket. Vi er veldig godt fornøyd med at dette synes i budsjettet. sa Tone Berge Hansen (Ap).
Rådmannens forslag ble vedtatt med endringsforslagene som ble fremmet av Berge Hansen på vegne av posisjonen, men politikerne i fylkesutvalget vil jobbe videre med budsjettet frem mot fylkestinget, og regner med å trekke inn flere momenter fra de ulike partienes budsjettforslag.

Ønsker bred enighet

Berge Hansen mente det ble fremmet mange gode forslag som partiene må snakke mer om frem mot fylkestinget.

- Vi ønsker oss bredest mulig enighet rundt budsjettet. Og jeg håper at vi kan gå sammen og jobbe godt med dette inn mot fylkestinget. Jo bredere enighet vi klarer å oppnå jo bedre, mener Berge Hansen.

Effektiviserer fylkeskommunen

Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen presenterte budsjettforslaget i oktober.

- Det er gjort store omprioriteringer i dette budsjettet, og det er lagt opp til en mer effektiv ressursbruk og digitalisering på mange områder. Det skal bidra til at vi får et bedre økonomisk handlingsrom i budsjettperioden, uttalte Evensen.

Budsjett på 3,4 milliarder

Totalt er fylkesrådmannens budsjettforslag for 2017 på 3,4 milliarder kroner. Driftsbudsjettet er på 2,5 milliarder, mens 0,9 milliarder kroner er foreslått til investeringer.

Den økonomiske situasjonen til fylkeskommunen er preget av høy lånegjeld, og økonomiplanen legger opp til betydelige låneopptak for perioden. Bakgrunnen for dette er store investeringer som ny Skien videregående skole, Bypakke Grenland, fylkesveg 359 Kaste-Stoadalen.

Også fullfinansiering av Hjalmar Johansen og Skogmo videregående skoler og samlokalisering av Bamble videregående skole ligger inne her.

Endelig vedtak i desember

Budsjettet behandles endelig i fylkestinget 7. og 8. desember.