Har full tiltro til fylkesrådmannen

Av: Tania Ripoll / Publisert: 07.03.2016 / Oppdatert: 07.03.2016
Fylkesordfører Sven Tore Løkslid og Klosterøya
Foto: Tom Riis/Tom Marius Lorier Holen
Åpne

Basert på fylkesrådmannens orientering i fylkesutvalget 18. februar og medieoppslag i etterkant av fylkesutvalget inviterte fylkesordfører i dag samtlige gruppeledere til et orienteringsmøte rundt nye Skien videregående skole.

På agendaen for møtet var orientering fra kontrollutvalgets behandling av saken, og orientering fra fylkesrådmannen om status og videre prosess for byggingen av den nye skolen.

Bred, tverrpolitisk enighet

Portrett Evy-Anni Evensen

Samtlige gruppeledere var tilstede på møtet.

- Det var bred, tverrpolitisk enighet om at fremdriftsplan og rammer for Skien videregående skole blir fulgt i tråd med vedtak i fylkestinget. Gruppelederne har full tillit til fylkesrådmannen og hennes stab, forteller leder for opposisjonen i fylkestinget og gruppeleder for Høyre, Gunn Marit Helgesen.

Gruppelederne har full tillit til at fylkestingets bestilling på en fullverdig skole på Klosterøya vil bli fullført innenfor rammene vedtatt av fylkestinget i 2013, og stå klar til skolestart 2018 som planlagt.