Grenlandsbanen vil styrke grenlandsregionen

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 04.07.2016 / Oppdatert: 04.07.2016
Samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen med ordførerne i Skien og Porsgrunn og fylkesordfører Sven Tore Løkslid.
Samferdselsminister Kjetil Solvik- Olsen sammen med ordføreren i Porsgrunn Robin Kåss, Skiensordfører Hedda Foss Five og fylkesordfører Sven Tore Løkslid.
Foto: Birgitte Finne Høifødt/Telemark fylkeskommune
Åpne

I rapporten anbefaler Jernbaneverket videre planlegging av det midtre alternativet via Porsgrunn, og med stopp i Tangen i Kragerø for fjerntogtrafikken. De anbefaler også at det bygges dobbeltspor.

Valgte midtre jernbanekorridor

Dermed gikk det det indre forslaget ut, med stopp både i Porsgrunn og Skien. Dette var det dyreste forsalget som ville kreve lange tunneler. Ut gikk også det ytre forslaget, uten stopp i Porsgrunn, men med stopp lengre syd. Det ytre forslaget gikk ut blant annet fordi det ikke ville treffe grenlandsbyene, noe Jernbaneverket mente ikke var bra samfunnsøkonomisk.

Hovedideen med Grenlandsbanen er å binde sammen byene langs kysten og å forkorte reisetiden mellom Kristiansand og Oslo ned til 3 timer og 15 minutter. Utredningen viser også at satsingen vil øke antallet reisende med tog betraktelig.

Viktig «å snakke prosjektet opp»

-Valget på det midtre alternativet understøtter fylkesdelsplanen fra 2001, og er gledelig, sa Sven Tor Løkslid, fylkesordfører i Telemark fylkeskommune.

-Dette er et prosjekt med samfunnsøkonomisk nytte, og dermed en styrke for prosjektet.

Løkslid påpeker at det nå er viktig «å snakke prosjektet opp».

Direktøren i Jernbaneverket, Elisabeth Enger, og samferdselsminster Kjetil Solvik-Olsen

Foto: Birgitte Finne Høifødt/ Telemark fylkeskommune
Åpne

Likelydende høringsuttalelse

-Det blir nå avgjørende at vi vedtar en tydelig og likelydende høringsuttalelse fra Telemark.

Konseptvalgutredningen blir nå sendt på høring av Jernbaneverket, og skal gjennom en ekstern kvalitetssikring. Utredningen vil så bli en del av regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan 2018-2029.

Jernbaneverkets anbefalinger gjør at Grenlandsbanen vil redusere reisetiden mellom Oslo og Kristiansand med én time, forutsatt at det bygges dobbeltspor mellom Drammen og Porsgrunn, opplyser Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

Du kan lese mer om Grenlandsbanen her.