Godt møte med Vestfold om regionreform

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 25.08.2016 / Oppdatert: 25.08.2016

Allerede 15. september skal forhandlingsutvalget i Vestfold legge frem et foreløpig resultat for fylkestinget som grunnlag for videre retningsvalg i regionreformen. Det kom frem i et møte mellom forhandligsutvalgene i Telemark fylkeskommune og Vestfold fylkeskommune 22. august.

Forhandlingsutvalgene er satt ned for å drive frem prosessen med regionreform.

Godt stemmning

Fylkesvaraorfører Hans Edvard Askjer fortalte at møtet med Vestfold var preget av god stemming.

- Vi oppfatter at det er reell vilje i forhandlingsutvalget i Vestfold til å se vår vei. Det er spennende dager vi nå går inn i med tanke på reelle diskusjoner om konkrete muligheter og utfordringer ved en sammenslåing av de to fylkene til en ny region, sier Askjer.

I tillegg til samtaler med Telemark har Vestfold takket ja til å bli med i en videre prosess med Buskerud, Østfold og Akershus med tanke på en storkoalisjon bestående av de nevnte fire fylker.

Vestfold står dermed igjen med to alternative løsninger nemlig storkoalisjonen og Telemark.

Fylkesutvalget i Vestfold vedtok 18. august et mandat for forhandlingsutvalget som går for å forhandle i begge de nevnte retningene.

Flere møter fremover

Askjer påpekte at Telemark og Vestfold har felles interesse i flere store saker. Blant annet er utbygging av dobbeltspor gjennom Vestfold en av de satsingene Telemark har prioritert høyest i innspillet til ny Nasjonal transportplan.

Forhandlingsutvalgene i Telemark og Vestfold skal ha nye møter 30.august og 7. september hvor man går inn i diskusjoner og forhandlinger.