Fylkesordføreren med klare prioriteringer

Av: Sigmund Bolme / Publisert: 06.09.2016 / Oppdatert: 06.09.2016
Sven Tore Løkslid
- E134 over Haukelifjell er et prosjekt av nasjonal betydning, og med stor samfunnsøkonomisk gevinst, ikke bare for Telemark, men for hele landet, sa fylkesordfører Sven Tore Løkslid.
Foto: Sigmund Bolme
Åpne

- De to viktigste prioriteringene for Telemark innenfor samferdsel er E134, og dobbeltspor på jernbanen gjennom søndre Vestfold. Kun ett av disse prosjektene i Telemark, men samferdsel handler om å se det store bildet, sa Løkslid.

E134 - stor samfunnsøkonomisk gevinst

Stortingskomiteen var på befaring i Telemark mandag og tirsdag, og fylkesordføreren benyttet besøket til å slå et slag for de viktige samferdselsprosjektene i Telemark.

- E134 over Haukelifjell er et prosjekt av nasjonal betydning, og med stor samfunnsøkonomisk gevinst, ikke bare for Telemark, men for hele landet. Med den andre store hovedfartsåren mellom øst og vest lagt til riksvei 52, blir E134 enda viktigere, og det er nå ekstra gode argumenter for å videreføre planene om en vei-arm hele veien til Bergen, mener fylkesordføreren.

E18, NTP, fylkesveger, InterCity

Det to dager lange besøket startet med befaring på Farriseidet i Larvik og ny E18 mellom Bommestad og Sky i Larvik.

I Porsgrunn fikk transportkomiteen blant annet høre om hva transportetatenes plangrunnlag for NTP betyr for Telemark, om E18 Langangen-Grimstad, fylkesveger i Telemark, trafikksikkerhet i Telemark, InterCity til Skien, utredning om Grenlandsbanen. Bypakke Grenland, Sykkelbygda Bø, havna i Grenland, og Telemark som vertskap for datasenter.

Tirsdag var det mer faglig program på Haukeli, med E134 som hovedtema.

- Dobbeltspor inn på NTP

Løkslid var også krystallklar på at jernbanen mellom Larvik og Tønsberg må bygges ut med dobbeltspor, og at disse planene må legges inn i den nye nasjonale transportplanen som skal utarbeides.

- Et slikt dobbeltspor vil bidra til vekst i regionen, og er viktig hvis man skal oppnå ønsket om at Grenlandsregionen skal være med å avlaste befolkningstrykket på Oslo, sier fylkesordføreren.

Han fikk støtte fra leder av Grenlandsrådet og ordfører i Porsgrunn, Robin Kåss:

- Vi har et ønske om å få flere over på kollektivtransport i Grenland, men det er vanskelig å overbevise innbyggerne om dette hvis de ser at dobbeltsporet mellom Larvik og Tønsberg uteblir samtidig som man bygger ny firefelts motorvei hele veien til Oslo, sier Kåss.

Tror Bypakka vil skape vekst

Fylkesordføreren trakk også frem Grenlandssamarbeidet og Bypakke Grenland.

- Jeg er overbevist om at Bypakka vil skape vekst, den vil gjøre det bedre for næringstrafikken, og vil samtidig få flere til å reise kollektivt.

Han fortalte stortingskomiteen at Telemark som har fått til et godt samarbeid knyttet til Bypakke Grenland.

- Vi er godt i gang med tiltakene. Men miljøtiltak koster så her må Staten bidra, og dialogen vi har er god! Med godt samarbeid mellom Stat, kommuner og fylkeskommune ser vi at resultatene kommer. Dette samarbeidet blir viktig å ta videre i prosessen fremover. Bypakka vil gjøre Grenland til en grønnere og , mer attraktiv region, avsluttet fylkesordføreren.