Fortsetter sammen med Vestfold

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 10.06.2016 / Oppdatert: 17.08.2016
Fylkesordførerne i BTV
Fylkesordførerne i BTV på felles fylkesutvalgsmøte 9. juni. Fra venstre: Rune Hogsnes (H), Vestfold, Roger Rydberg (Ap), Buskerud og Sven Tore Løkslid (Ap), Telemark.
Foto: Carsten Øhrn/Buskerud fylkeskommune
Åpne

Det er selvfølgelig skuffende at Buskerud signaliserer så klart at de ikke ønsker et samarbeid med Telemark. Vi har veldig tro på BTV-samarbeidet og det er fortsatt vår primære løsning. Vi kommer nå til å jobbe videre med Vestfold og har allerede avtalt et nytt møte med dem, sier Sven Tore Løkslid. 

Torsdag var det felles fylkesutvalgsmøte for Buskerud, Telemark og Vestfold på Kongsberg. Der var temaet regionreformen og mulig samarbeid.

Møtet tok utgangspunkt i en rapport om BTV - Buskerud, Telemark og Vestfold – som er utarbeidet av Oxford Research. Rapporten har blant annet sett på muligheter,  utfordringer og konsekvenser ved en mulig sammenslåing av de tre fylkeskommunene.  

Fordeler og ulemper

Rapporten konkluderte blant annet med at en BTV-region vil gi et godt fundament for å utvikle en mer sammenhengende region samt å styrke næringsutviklings- og innovasjonsarbeidet i området.

Dette innebærer at mulighetene for å utløse vekstpotensialet vil forbedres, både når det gjelder folketall, sysselsetting og verdiskaping.

Les mer om rapporten her 

Møter Agder

Mandag møter Telemark Aust-Agder til felles fylkesutvalgsmøte, forteller fylkesordføreren.

- Vi ønsker først og fremst et BTV-samarbeid, men vi har takket ja til en invitasjon fra Aust-Agder og skal møte dem på Brokelandsheia på mandag for en naboprat, sier Løkslid.

Veien videre

  • Felles fylkesutvalgsmøte med Aust-Agder 13. juni
  • Fylkesutvalgsmøte 25. august
  • 7.-8. desember: Fylkesting med et eventuelt intensjonsvedtak om sammenslåing.
  • Forslag om nye oppgaver og roller våren 2017
  • Forslag til ny regional struktur våren 2017
  • Nye regioner og kommuner trer i kraft fra 1. januar 2020