Fortsetter jakten på arbeidsplasser

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 07.06.2016 / Oppdatert: 07.06.2016
Fylkestingsmøte 7. juni 2016
Prosjektet har vært gjenstand for mye debatt det siste året. Debatten i fylkestinget var derimot avdempet. Her er Harald Kinck (FrP) på talerstolen.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Tirsdag diskuterte politikerne i fylkestinget sluttrapporten om prosjektet Invest in Telemark, som skulle få bedrifter til å etablere seg i Telemark. Prosjektet har vært gjenstand for mye debatt det siste året. Debatten i fylkestinget var derimot avdempet.

Nå er prosjektet som fylkespolitikerne i debatten karakteriserte som eksperimentelt avsluttet. Telemark fylkeskommune skal imidlertid jobbe videre på egen hånd med å skaffe flere arbeidsplasser og næringsetableringer til fylket.

- Også negative erfaringer kan være gode erfaringer. Dette her ble en ganske dyr lærdom. Så får vi håpe at vi har fått med oss noe verdifull lærdom om ambisjonsnivå og organisering som vi kan ha nytte av i fremtiden, sa Gunn Marit Helgesen (H).

Du kan lese hele sluttrapporten fra First House her

Samarbeid

Målet med Invest in Telemark var å tiltrekke næringsaktører til Telemark på en annerledes måte enn det som har vært den tradisjonelle tilnærmingen i slikt arbeid i fylkeskommunens regi. Målet var å få til en til fem større nærings- og bedriftsetableringer til fylket og bidra med 300 til 500 arbeidsplasser i prosjektperioden. Det ble ikke nådd.

Prosjektet var et samarbeid mellom Telemark fylkeskommune og Innovasjon Norge, med innleid prosjektleder fra First House.

- Ikke sluttstrek for arbeidet med å skaffe arbeidsplasser

- Den som står med begge beina trygt planta i jorda den står stille. Den som aldri gjør feil gjør sannsynligvis ingenting. Jeg sier dette fordi jeg mener dette prosjektet i altfor stor grad har vært forhåndsdømt. Llikevel er ikke denne rapporten veldig imponerende, og det er heller ikke resultatene. De målene som var satt da prosjektet ble satt i gang er ikke nådd, sa Jørund Ruud (Ap) og fremmet følgende forslag for fylkestinget:

“Fylkestinget konstaterer at prosjektet Invest in Telemark er avslutta utan at dei definerte måla for etablering av nye arbeidsplasser vart nådde. Prosjektets erfaringar i arbeidet for å skape fleire arbeidsplassar og auka sysselsetting må overførast til eigen organisasjon gjennom regional- og utviklingsavdelinga i Telemark fylkeskommune.”

Ruuds forslag ble enstemmig vedtatt.

- Dette er en sluttstrek for prosjektet, men ikke sluttstrek for arbeidet med å skaffe arbeidsplasser til Telemark, sa Gunn Marit Helgesen (H).

Du kan lese mer om prosjektet her