Fortsetter byggingen av nye Skien videregående skole

Av: Tom Marius Lorier Holen, Tania Ripoll / Publisert: 29.06.2016 / Oppdatert: 05.07.2016
Tegning av ny Skien videregående skole - ved elva
Slik vil nye Skien videregående se ut fra andre siden av elven.
Foto: LINK arkitektur
Åpne

Det ble vedtatt med 23 mot 18 stemmer på et ekstraordinært fylkesting i Bø onsdag, etter en opphetet debatt i fylkestinget som endte med stemmegiving på tvers av de politiske fløyene.

Veivalg

I vedtaket som fylkestinget fattet 8. juni lå det to mulige veier videre for Skien videregående skole. Dersom Skanska på kort tid klarte å levere et revidert tilbud innenfor den kostnadsrammen som fylkestinget hadde satt, kunne fylkestinget enten gå for det reviderte tilbudet eller sende byggingen av skolen ut på nytt anbud.

Det var stor uenighet i fylkestinget om hva som var best å gjøre.

Politiske sidebytter

Under debatten ble det klart at to partier hadde byttet side i saken. KrF stemte sammen med opposisjonen, mens Senterpartiet gikk sammen med partiene i posisjon. Til slutt besto flertallet av Ap, SV, Senterpartiet og Rødt, mens Høyre, Frp, KrF, Venstre og MDG stemte mot.

- Det har kommet et tilbud som som er innenfor rammen og med det studietilbudet fylkestinget har vedtatt. I tillegg har brukerne sagt at de synes dette er bra. Vi er opptatt av framdriften i en sak som allerede har pågått lenge. Vi har mange elever og lærere som venter på å få en ny arbeidsplass og skole. Det betyr at vi mener tilbudet fra Skanska er tilstrekkelig til at vi ønsker å gå videre med planene og starte byggingen, sa Tone Berg Hansen fra Arbeiderpartiet. 

- Vi har en krevende vår bak oss og jeg har vært i reell tvil om veien videre. Min vurdering er at oppdraget er besvart og at vi har fått et opplegg som forholder seg til rammen, sa Terje Riis Johansen fra Senterpartiet og stemte med posisjonen.

Kristelig Folkeparti var i tvil om hva de skulle stemme for, forklarte fylkesvaraordfører Hans Edvard Askjer.

- Vi har kommet i en situasjon som ikke har noen klar og grei konklusjon. Vi har lett og famlet for å prøve å komme frem til hva det er som er den beste eller den minst skadelige løsningen, sa han.

- Jeg mener oppriktig at jeg ikke vet hvilket produkt det er vi kjøper til den summen som foreligger, sa han om tilbudet fra Skanska, og stemte med opposisjonen for å legge byggingen ut på nytt anbud.

Jørund Ruud på fylkestinget 29. juni

Foto: Tom Holen/ Telemark fylkeskommune
Åpne

Passivhus

Flertallet ønsket å  tilføre 7,5 millioner kroner til prosjektet for å få på plass et miljøvennlig bygg, etter passivhus-standard.

- Det er en milepæl i vår historie at vi bygger et så stort bygg med en slik miljøstandard, sa Terje Riis-Johansen fra Senterpartiet.

- Miljø er viktig. Miljø og klima skal stå i høysetet. Det var vanskelig og smertefullt å ikke skulle ta inn passivhusstandarden. Det har vi derfor valgt å gjøre, sa han.

Strid om Lyngdalsmodellen

Lyngdalsmodellen var nok en gang gjenstand for debatt.

Venstres Olav Kasland fremhevet manglende erfaring med Lyngdalsmodellen som problematisk og eksperimentell:

- Vi har ikke mye empiri og erfaring på dette. I form er den eksperimentell, og vi prøver oss frem.

Blant annet derfor mente Venstre at byggingen av skolen burde legges ut på nytt anbud.

- Sannsynligvis får vi da en utsettelse på et år, men i ett femtiårsperspektiv så er ikke ett år mye, sa Kasland.

Vondt av vedtaket

Opposisjonspartiene Høyre, Frp, Venstre og MDG ønsket å sende prosjektet ut på nytt anbud og fikk støtte fra KrF.  Gunn Marit Helgesen fra Høyre var tydelig på at hun hadde tvilt seg frem til sitt standpunkt.

- Det er leit at en stor satsing som hele fylkestinget var enige om har blitt et prosjekt med så mye usikkerhet og så mye tvil.  Jeg synes det er så trist at vi har kommet i den situasjonen at nå skriver vi 2016 og bare er kommet til fase 1. Jeg tror aldri jeg har hatt det så vondt rundt et vedtak i løpet av min lange historie på fylkestinget som jeg har i dag. Skulle ønske vi kunne vært del av et stort flertall, sa Helgesen.

Til slutt ble det endelige vedtaket følgende:

1. Fylkestinget godkjenner fylkesrådmannens framlegging av forprosjekt for Ny Skien videregående skole til eit totalbudsjett på 618 mill. 2013 kroner, som omrekna utgjer 661 mill. i 2016 kroner, og 691 mill. 2018-kroner fram til ferdigstilling.

Ramma aukast med 7,5 mill. 2018-kroner for å ivareta passivhus-standard NS 3701 gjeldande for Skien kommune.

2. Framskriving av ramma til 2018 kroner finansierast med 44 prosent eigenfinansiering og 56 prosent lånefinansiering. Eigenfinansiering finansierast med refusjon av mva.komp. og frå fond til fridisposisjon for fylkestinget.

3. Prosjektets fase II; detaljprosjekterings- og byggefasen, vert sett i verk med eit slikt innhald og på dei betingelser som er utarbeidd gjennom Prosjektets fase I. Fylkesrådmannen får fullmakt til å inngå kontrakt med Leverandørgruppen v/Skanska for Prosjektets fase II.

4. Fylkestinget tar til etterretning at Team Eiendom på vegne av fylkesrådmann skal leie prosjektgruppa, og legge fram status for hvert fylkesutvalg til bygget er tatt i bruk og godkjent. Prosjektgruppa vert elles sett saman i tråd med fylkesrådmannen si utgreiing.

Fylkestinget bed om at Fylkesutvalg får seg forelagt oversikt over alle deltakarane i prosjektgruppa med nøkkelkvalifikasjoner og rollebeskrivelse.

5. Politisk ledelse skal minimum kvar 14. dag få ein oppdatering på forhold som kan ha vesentlig virkning på fremdrift, økonomi eller ha miljømessig betydning.

Du finner hele den politiske saken, forslag og vedtak her