Fornøyd med forslaget fra fylkesrådmannen

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 21.06.2016 / Oppdatert: 22.06.2016
Nye Skien videregående skole sett fra luften.
Foto: Skanska
Åpne

Representanter fra skolen har deltatt aktivt i prosessen med å finne kostnadsreduksjoner. De er mindre bekymret for kutt som kan kompenseres i etterkant, enn uheldige mangler som man må leve med i overskuelig framtid.

Det er eksempelvis lettere å foreta utbedringer i utearealet enn å øke etasjehøyden etter at skolen står ferdig.

- Vi kan fint leve uten parkeringskjeller, men ikke uten fysikklab.  Det er gledelig at det nye forslaget fortsatt beholder tilstrekkelig ventilasjon og tilførsel av dagslys i alle undervisnings- og arbeidsrom, sier rektor ved Skien videregående skole Torgeir Berstad.

Går ikke utover vitale spesialrom

Rektoren forteller at kuttene ikke går utover spesialrom som er vitale for skolens faglige særpreg, og at det er helt avgjørende for at skolen kan støtte det nye forslaget.

Skien videregående skole er av den oppfatning at det reviderte forslaget gir litt mindre fleksibilitet, og noe redusert estetisk kvalitet sammenliknet med det opprinnelige forslaget, men fordi så mange av de viktigste aspektene er beholdt fra det opprinnelige omforente forslaget, er det all grunn til å tro at vi får en god og framtidsrettet skole i 2018.

Skolen har et sterkt ønske om at prosjektet fortsetter med samme tidsramme som opprinnelig planlagt, og med den samme samspillsallianse som de har hatt gleden av å delta i.