Flere fikk støtte fra Hovedutvalg for næringsutvikling

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 13.05.2016 / Oppdatert: 13.05.2016
Utsikt fra Steinmann over Kragerø by
Kragerø kommune fikk støtte fra Hovedutvalg for næringsutvikling til to søknader.
Foto: Kragerø kommune
Åpne

Følgende prosjekter fikk støtte:

 

Prosjekt for nye arbeidsplasser og videreutvikling ved Kragerø sykehus

Kragerø kommune får 350 000 kroner til sitt prosjekt for å etablere nye arbeidsplasser og videreutvikle Kragerø sykehus i 2016. Prosjektet skal legge til rette for nye helserelaterte arbeidsplasser i Kragerø.

Se sakspapirer her

Alt for Norge

TVNorge fikk 250 000 kroner til produksjon av realityprogrammet «Alt for Norge».

Alt for Norge er TVNorges største realityprogram. Programmet følger 12 norsk-amerikanere på jakt etter sine norske røtter. To av deltakerne har sine røtter i Telemark og det vil bli filmet fra stedene slekten kommer fra.

Programmet har tidligere filmet i Telemark, og var seinest i fjor på Rjukan hvor de fulgte i fotsporene til «Heltene fra Kampen om tungtvannet». I år ønsker de å fokusere på Telemarkskanalen, norske folkeeventyr og nasjonalromantikken.

Se sakspapirer her

Øyhopping i Langesundsfjorden

Porsgrunn, Bamble og Larvik kommuner får 500 000 kroner til et forprosjekt for interkommunalt samarbeid om øyhopping i Langesundsfjorden.

Forprosjektet har som mål å gjøre tilkomsten til øyene enklere og legge til rette for næringsutvikling der.

Se sakspapirene her

Internasjonal møteplass og kunstnerkvartal Kragerø kommune

Kragerø kommune får 500 000 kroner i tilskudd til gjennomføring av fase 1 Internasjonal møteplass og kunstnerkvartal til byjubileet 2016.

Prosjektet skal skape en arena for kulturnæringer, aktivitet og integrering som knytter sentrum i Kragerø sammen og styrker byens attraksjonskraft.

Se sakspapirer her

Helseinnovasjon Telemark del 2

Vekst i Grenland IKs får 150 000 kroner til prosjektet Helseinnovasjon Telemark del 2. Prosjektet skal ta utgangspunkt i erfaringer fra del 1 i prosjektet og arbeide med å identifisere og realisere nyskapingsprosjekter med jobbskapingspotensial.

Se sakspapirer her

Midler til Kongsbergregionens næringsprogram

Kongsbergregionens næringsprogram 2016 fikk 500 000 kroner under forutsetningen at Kongsbergregionen deltar aktivt i prosessen med å utvikle det regionale partnerskapet i Telemark.
Se sakspapirer her

Oljemesse i Stavanger – Telemark offshore

Telemark offshore får 345 000 kroner til deltagelse på oljemessa i Stavanger – ONS 2016. Tilskuddet forutsetter 65 prosent finansiering fra bedriftene.

Se sakspapirer her

Utvikling av bachelorutdanning som bygger på to-årig teknisk fagskole

Høyere Yrkesfaglig Utdanning AS får 360 000 kroner til utvikling av ny bachelorutdanning som bygger på toårig teknisk fagskole Midlene blir fordelt med 125 000 kroner i 2016, 125 000 kroner i 2017 og 110 000 kroner i 2018.

Se sakspapirer her

Telemark Energiforum

«Til Telemark AS» får 50 000 kroner for å arrangere «Telemark Energiforum 2016».

Se sakspapirer her

Støtte til forstudie for å kartlegge framtidige muligheter innenfor miljøteknologi i Telemark

Telemark Offshore får inntil 181 000 kroner til sin forstudie for å kartlegge framtidige muligheter innenfor miljøteknologi i industrien i Telemark.

Se sakspapirer her

Visit Telemark AS Fellesprosjekter; styrke reisemålet Telemark 2016-2017

Visit Telemark får 900 000 kroner til å koordinere og levere profilerings- og kompetansetjenester for et samlet Telemark mot lokale, regionale, nasjonale og internasjonale markeder og målgrupper til sesongen 2016/17. De får 400 000 kroner i 2016 og 500 000 kroner i 2017.

Se sakspapirer her

Telemark som sykkelfylke nr. 1 - 2016 – 2018

Forprosjektet «Telemark som sykkelfylke nr. 1» får 500 000 kroner.

Se sakspapirer her

Jakten på tungtvannskjelleren - Hydrogenfabrikken på Vemork

Team kulturarv i Telemark fylkeskommune får 500 000 kroner til prosjektet «Jakten på tungtvannskjelleren - Hydrogenfabrikken på Vemork».

Se sakspapirer her

Videreføre Telemark Online ett år

Telemark Online får 70 000 kroner for å videreføre prosjektet i 2016.

Se sakspapirer her