Felles forslag om ny Skien videregående skole

Av: Eva Susanne Drugg, Tania Ripoll, Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 08.06.2016 / Oppdatert: 09.06.2016
Tegning av ny Skien videregående skole - ved elva
Skanska har sagt at de vil arbeide videre sammen med fylkeskommunen i samspillsalliansen frem til forprosjektet er ferdig 16. juni.
Foto: LINK arkitektur
Åpne

Hvis det ikke kommer slike vesentlige endringer i pris vil byggningen av skolen sendes ut på nytt anbud basert på det materialet som er produsert i forprosjektet. Det presiseres i forslaget at Skanska skal gis anledning til å delta i en slik anbudskonkurranse på likt grunnlag.

Skanska har sagt at de vil arbeide videre sammen med fylkeskommunen i samspillsalliansen frem til forprosjektet er ferdig 16. juni.

Dette kom frem i et felles forslag fra samtlige partier, Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet de Grønne, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Rødt.

Forslaget ble enstemmig vedtatt. Her er en kortversjon av vedtaket. Du kan laste ned hele vedtaket her.

  • Forprosjektet ferdigstilles, kontrakten med Skanska utløper 16. juni 2016.
  • Dersom det er vesentlige reduksjoner i prisbildet de gjenstående dager av kontraksperioden, og som danner grunlag for ny politisk behandling i fylkestinget, ber fylkesordfører å innkalle til ekstraordinært fylkesting så snart som mulig etter avtalen går ut 16. juni.
  • Nytt anbud utlyses og gjenbruk av produsert materiale brukes i hensiktsmessig omfang, men ikke til hinder for nye og mer kostandseffektive løsninger. Nåværende tilbyder, Skanska, gis anledning tilå delta i konkurransen ved at samtilige tilbydere gis samme informasjon og kunnskap om prosjektet.
  • Rådmannen etablerer en prosjektstyringsgruppe med nødvendig kompetanse. 
  • Skolen skal bygges for 1050 elever med tidligere vedtatte studietilbud innenfor kostnadsrammen på 618 millioner kroner i 2013-kroner.

Miljøpartiet de Grønne fremmet også et tilleggsforslag om at det nye anbudet stiller strengere krav til miljø- og klimavennlige løsninger, men falt med 39 mot 2 stemmer.

Utsatte vedtak

Fylkestinget debatterte saken tirsdag, men bestemte seg for å vente med vedtak til onsdag.

I debatten var politkerne opptatt av både å holde fremdriften for byggingen av skolen, og bevare entusiasmen for det de karakteriserte som en flott skole:

- Vi har bare en vei å gå herfra. Det er videre og fremover. Vi kommer til å gjennomføre og bygge en skole som våre barn kan være stolte av, sa fylkesvaraordfører Hans Edvard Askjer i debatten tirsdag.

Det var knyttet stor spenning til behandlingen av saken etter at fylkesutvalget i forrige uke anbefalte fylkestinget å avslutte kontrakten med Skanska etter forprosjektet, og lyse ut nytt anbud på byggingen av Skien videregående skole.

Les mer om debatten i fylkestinget 7. juni.

Se opptak fra fylkestinget her (kommer)